Zambia

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Zambia har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er bl.a. høj på grund af dårlig adgang til mad og fattigdom. Klimaforandringer er med til at skubbe rigtig mange familier ud i fattigdom, og som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Zambia, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og tidlige graviditeter og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Tryness fra Zambia fortælle!

Velkommen til Zambia!Velkommen til Zambia!

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

I Zambia er det ikke alle piger, der går i skole. Mange dropper ud, hvis de skal hjælpe deres familier med at tjene penge eller hvis de skal hente vand. Vi arbejder for at sikre skolegang af god kvalitet til så mange børn og unge som muligt. Pigen her er en af dem, der har fået støtte til sin uddannelse. Når hun ikke skal bekymre sig om, hvorvidt hendes forældre har penge nok til hendes skolematerialer, kan hun fokusere på at lave lektier – hvilket hun nogle gange laver i skyggen under et træ.

Vores arbejde i Zambia

Zambia ligger i det sydlige Afrika og grænser op til bl.a. DR Congo, Tanzania, Zimbabwe og Mozambique. Der tales omkring 72 sprog i landet.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder i Zambia siden 1996 gennem sponsor- og programarbejde.

Som sponsor er du med til at sikre børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber og tidlige graviditeter, som er et stort problem i Zambia. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til  skolegang og uddannelse og at give børn en god start på livet, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring og vigtigheden i at give sit barn omsorg. Du støtter unge i at få adgang til jobs og forebygger mod og forbereder lokalbefolkninger på klimakatastrofer, ligesom din støtte kan gå til at udbrede nødhjælp, hvis katastrofen sker.