Laos

Et barn fra Laos har mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj, bl.a. på grund af forældede kønsnormer, dårlig adgang til sundhedsfaciliteter og fattigdom. Unge piger bliver omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide selvom de stadig selv er børn.

Gennem vores programarbejde i Laos bekæmper vi den høje børne- og mødredødelighed, børneægteskaber og omskæring af piger. Vi giver flere børn adgang til skole og får flere unge i arbejde, ligesom vi beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger. Vi vil styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Lige nu kan du ikke blive sponsor for et barn i Laos, men du kan sponsorere et barn i et andet land.

Læs mere om at være sponsor

28-årige Sipheng fra Laos har lært at væve gennem et af vores projekter. Ud over at deltage i et kursus i traditionel vævning, blev Sipheng også undervist i bl.a. sundhed, uddannelse og ligestilling. Sipheng blev efterfølgende gruppeleder for 16 unge kvinder, som hun skulle undervise i at etablere deres egen virksomhed. Projekter som dette er med til at skabe arbejdspladser for unge som Sipheng og give dem viden om sundhed og uddannelse. Det er nemlig vigtigt, at unge kvinder er bevidste om deres rettigheder for, at de kan tage beslutninger, der vedrører deres eget liv.

Vores arbejde i Laos

Laos er en republik i Sydøstasien og grænser op til blandt andet Cambodia og Vietnam.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder af Laos siden 2007 med fokus på at skabe lighed mellem kønnene og sikre børns rettigheder.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er også med til at give unge mænd og kvinder redskaber til at gå forrest, så de kan skabe foranding det sted, de bor.