Tanzania

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Tanzania har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er bl.a. høj på grund af dårlig adgang til mad og rent vand samt fattigdom. Mange unge piger bliver gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide meget tidligt. Mange unge mødre dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Tanzania, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og tidlige graviditeter og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør January fra Tanzania fortælle!

Velkommen til Tanzania!Velkommen til Tanzania!

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Indtil Hellen var 14 år, havde hun aldrig gået i skole. Hun brugte det meste af sin tid på at hjælpe sin mor med pligter derhjemme eller arbejdede i marken. Hendes familie syntes ikke, at piger behøvede få en uddannelse. De sagde, at det var spild af tid og penge – fordi piger alligevel skal giftes væk og stifte familie. Sådan er det i hvert fald for mange af de piger, der bor i samme område som Hellen. Mere end 1.400 piger i alderen 9-15 år, der er droppet ud i Geita og Kigoma-regionerne i Tanzania, får nu støtte af Plan International til at komme tilbage i skole. Projektet støttet af de lokale myndigheder. Som resultat er Hellen endelig begyndt i skole: “Jeg er glad for at gå i skole for første gang i mit liv. Jeg har drømt om at sætte mine fødder i et klasselokale og lære i mange år, men jeg troede ikke på, at det ville blive muligt. Nu har jeg chancen for at få en uddannelsle og en dag blive lærer,” siger Hellen.

Vores arbejde i Tanzania

Tanzania ligger i det østlige Afrika og grænser op til bl.a. Kenya, Uganda, Zambia, Malawi og Det Indiske Ocean. Det officielle sprog i landet er swahili, men der tales omkring 125 sprog i landet.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder i Tanzania siden 1991 gennem sponsor- og programarbejde.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber og tidlige graviditeter, som er et stort problem i Tanzania. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er med til at give flere mennesker rent vand og forbedre hygiejneforholdene. Din støtte kan desuden også gå til at udbrede nødhjælp, hvis katastrofen sker.