Salomonøerne

Et barn på Salomonøerne har mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj, bl.a. på grund af forældede kønsnormer, dårlig adgang til sundhedsfaciliteter og fattigdom. Unge piger bliver omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide selvom de stadig selv er børn.

Gennem vores programarbejde på Salomonøerne bekæmper vi den høje børne- og mødredødelighed, børneægteskaber og omskæring af piger. Vi giver flere børn adgang til skole og får flere unge i arbejde, ligesom vi beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger. Vi vil styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Lige nu kan du ikke blive sponsor for et barn på Salomonøerne, men du kan sponsorere et barn i et andet land.

Læs mere om at være sponsor

Plan International har oprettet projektet Safer Cities på Salomonøerne, som skal forbedre sikkerheden for unge i byerne. Det skal være sikkert for alle at færdes på gaden, når det er mørkt og tage offentlig transport – også for unge piger, som er ekstra udsatte, når det kommer til overfald og overgreb. Derfor inviterede Plan International 30 unge mennesker fra syv lokalsamfund i hovedstaden Honiara på Salomonøerne til et møde med repræsentanter fra byrådet til en snak om de problematikker, de oplever i byen. To af disse unge mennesker er Rowena og Duen Lima. En af de største usikkerheder og udfordringer for især unge piger er manglende belysning på gaderne om aftenen, mener Duen Lima. Det er vigtigt at lytte til de unges stemmer og skabe løsninger, så ingen er utrygge og alle kan færdes sikkert på gaderne uden at blive overfaldet. Og det er lige så vigtigt, at vi inddrager de unge i beslutningsprocesser, så vi sammen kan skabe en sikker og tryg hverdag for alle.

Vores arbejde på Salomonøerne

Salomonøerne er en øgruppe i Oceanien i det vestlige Stillehav. Salomonøerne ligger øst for Papua Ny Guinea, nordvest for Vanuatu og nordøst for Australien.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder af Salomonøerne siden 2017 med fokus på at skabe lighed mellem kønnene og sikre børns rettigheder.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er også med til at give unge mænd og kvinder redskaber til at gå forrest, så de kan skabe foranding det sted, de bor.