Etiopien

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Etiopien har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj på grund af dårlig adgang til mad og rent vand samt sygdomme, der kan forhindres. Klimaforandringer er med til at skubbe rigtig mange familier ud i fattigdom, og som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Siden interne kampe brød ud i den etiopiske region Tigray mellem regeringens styrker og Tigrayfolkets Befrielsesfront i november 2020, er mere end 2 millioner mennesker tvunget på flugt. Urolighederne er med til at forstærke ulighed mellem kønnene og forværre situationen for børn, unge og deres familier.

Hvis du har et sponsorbarn i Etiopien, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Yehuanna fra Etiopien fortælle!

Velkommen til Etiopien!Velkommen til Etiopien!

Vores arbejde Etiopien

Etiopien ligger i det østlige Afrika og grænser op til Djibouti, Somalia, Kenua, Sydsudan, Sudan og Eritrea. Det officielle sprog er amharisk, men der tales mellem 70 og 80 sprog i hele landet.

Vi er til stede i de mest sårbare områder i Etiopien gennem vores sponsor- og programarbejde.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Etiopien

800 personer, herunder børn, der lever i krisesituationer, har modtaget psykosocial støtte og bedre adgang til sanitære tjenester.

3447 børn og unge i Etiopien har modtaget kontanter og kuponer, så de har råd til eksempelvis mad. Nogle af de unge har også modtaget undervisning i iværksætteri og grønne færdigheder, der vil kunne gavne deres virksomhed.

39.590 flygtninge i Etiopien har fået adgang til rent drikkevand gennem fire soldrevne vandpumper.

Lige muligheder for alle – uanset køn

På grund af deres lave sociale status har piger i Etiopien generelt ikke de samme muligheder som drenge. De bliver ofte udsat for vold og overgreb. Selvom minimumsalderen for ægteskab i Etiopien i princippet er 18 år, bliver mange alligevel gift bort tidligere. Gennem vores oplysningskampagner deltager børn og unge i forløb med lokale myndigheder, hvor de diskuterer og argumenterer imod f.eks. børneægteskab, tidlig graviditet og kønsbaseret vold, som også er meget udbredt i Etiopien.

Uddannelse til alle

På grund af deres lave status i samfundet bliver piger og kvinder ofte udsat for diskrimination, hvilket forhindrer dem i at få en uddannelse. I krisetider er piger desuden i meget stor risiko for at blive holdt ude af skolen, fordi deres forældre ikke har råd til at betale for skolematerialer. Vi støtter unge i at påvirke lokale ledere og myndigheder, så de kan være med til at udfordre de traditionelle forestillinger om pigers uddannelse, ligesom vi fortæller forældre om vigtigheden af, at piger går i skole og får en uddannelse. 

Jobskabelse til unge

Næsten en tredjedel af Etiopiens 104 millioner indbyggere er mellem 15 og 29 år, og hvert år kommer to millioner unge ind på arbejdsmarkedet. Men der er en kløft mellem de kompetencer der efterspørges og de færdigheder, de unge kan få på erhvervsskolerne i dag. Derfor samarbejder vi med den globale leverandør af pumpe- og vandløsninger, Grundfos, samt med lokale erhvervsuddannelser og virksomheder for at gøre Etiopiens unge klar til at varetage fremtidens job.

Større fødevaresikkerhed og adgang til vand

På grund af klimaforandringer er Etiopien ofte udfordret af f.eks. tørke, hvilket forringer fødevaresikkerheden og adgangen til vand. Vi arbejder med unge og deres lokalsamfund for at øge fødevareproduktionen ved at undervise dem i nye måder at dyrke mad på, som også er gavnlige i fremtiden, når klimaforandringerne forventes at skabe mere ekstreme og uforudsigelige vejrfænomener.  Det er desuden med til at skaffe flere, grønne jobs. Derudover opstiller vi vandhaner, så familier har lettere ved at få adgang til rent vand.

Fakta om Etiopien

forventet levealder er 66 år

det er 15 år lavere end i Danmark

49 ud af 1.000 børn i Etiopien dør

Før de fylder 5 år. I Danmark dør 4 ud af 1.000

der er 1 læge per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42 per 10.000

8 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet

9 procent af befolkningen

Har adgang til toilet i hjemmet

BNP per indbygger er 6700 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

omkring 13 procent af de yngste børn

mangler i skolen

mere end 12 procent af pigerne

mellem 15 og 19 år har født barn eller er gravide

401 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Rent vand til en hel landsby

Da 18-årige Enana undslap det børneægteskab, hun var blevet tvunget ind i, og vendte hjem til sit landsby i Amhara-regionen i Etiopien, blev hun overrasket over at se de forandringer, der var sket i de tre år, hun havde været væk. I mellemtiden havde Plan International nemlig opstillet et solcelledrevent vandanlæg.

“Vi plejede at hente vand langt væk, og det vand, vi indsamlede, var ikke rent,” fortæller Enana. Tidligere var den nærmeste vandkilde halvanden time væk, og kvinderne og børnene, som i høj grad er dem, der har ansvaret for at hente vand, måtte ofte vente helt op til fire timer på, at det blev deres tur til at få adgang til vandforsyningen.

Der er sket kæmpe forbedringer i Enanas landsby, efter at de fik installeret et soldrevent vandanlæg.

Vandet kom ofte fra usikre kilder som floder, vandløb og huller i jorden. Når de drak vandet, lavede mad med det eller vaskede op, var de meget udsatte for dødelige diarrésygdomme. De lange gåture efter vandet betød desuden ofte, at pigerne kom alt for sent i skole eller var ude af stand til at arbejde.

“Nogle gange tog vi afsted for at gå til dammen klokken 3 om morgenen og kom måske ikke hjem før klokken 8 eller 9, bare for at få en lille tønde med vand. Nogle kvinder og piger blev bortført eller voldtaget, fordi vejen til dammen gik gennem en skov og en forladt mark,” siger Enana.

Projektet har indtil videre bygget tre vandpunkter i landsbyen, to til almindelig brug for lokalsamfundet og et på den lokale folkeskole. Der er opstillet en vandtank med kapacitet til at opbevare 25.000 liter vand. Vand pumpes via et solcelledrevet system, så vandforsyningen ikke afbrydes på grund af mangel på energi. Over 190 husstande får gavn af vandanlægget og bidrager hver med 10 birr (lidt over 1 kr.) til vedligeholdelsesomkostninger.

“Tingene er blevet meget bedre i vores landsby. Kvinder og børn behøver ikke længere rejse langt på jagt efter vand. Vi har rent vand meget tæt på vores huse, og derfor bliver vi heller ikke syge med diarré mere,” siger 55-årige Asmamaw, der er far til fire børn.

Han tilføjer:

“Vi ved, at Plan International ikke vil være her for evigt, og derfor har vi dannet en komité til at styre vandanlægget ordentligt.”

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene, udsatte børn og unge og deres familier.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?