Togo

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Togo har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er ekstrem høj på grund af sygdomme, der kan forhindres. Der er desuden stor risiko for, at børn og unge kommer til at lide af forskellige sundhedsmæssige problemer som følge af dårlig adgang til uddannelse. Som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Togo, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager desuden til kampen mod børneægteskaber. Du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Mazalo fra Togo fortælle!

Velkommen til Togo!Velkommen til Togo!

Vores arbejde i Togo

Togo ligger i Vestafrika og er et af de mindste lande i Afrika. Landets officielle sprog er fransk, men der bliver talt mere end 40 afrikanske sprog af de mange forskellige grupper, som udgør befolkningen.

Vi har været til stede i de mest sårbare områder i Togo siden 1988 gennem vores sponsor- og programarbejde. Kara og Maritime er nogle af de områder, hvor der bor flest sponsorbørn.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Togo

1.742 unge i Togo har fået viden om, hvordan de kan kontakte lokale myndigheder og få indflydelse på beslutninger, der træffes i deres lokalområde.

1.360 unge i Togo har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet, bl.a. ved at anvende genbrugsmaterialer i sin virksomhed

Udvalgte 2022-resultater fra Togo

Vi har oprettet 60 idrætsforeninger som 1.280 børn har fået gavn af

Vi har bygget nye borehuller med vandpumper i ti landsbyer, hvilket har skabt rent drikkevand til mere end 66.100 mennesker i Atakpame

171 låne- og sparegrupper er blevet oprettet i Kara i Togo, og mere end 3.200 piger og unge kvinder deltager i grupperne

Lige muligheder for alle – uanset køn

Togos kulturelle normer og høje fattigdom er medvirkende til, at piger generelt ikke har samme muligheder som drenge. De bliver ofte diskrimineret og udelukket fra aktiviteter og beslutninger af deres familier og samfundet generelt. Vi arbejder med familierne, lokalsamfundet og skolerne for at sikre, at alle børn deltager og bliver inkluderet i samfundet.

I Togo bliver børns rettigheder krænket, når de f.eks. bliver giftet bort i en tidlig alder. Ofte fører dette til uønskede graviditeter. Gennem vores oplysningskampagner deltager børn og unge i forløb med lokale myndigheder, hvor de diskuterer og argumenterer imod børneægteskab, børnearbejde og tidlig graviditet.

Bedre uddannelse for børn og unge

Mange skoler i de områder, vi arbejder i, er i dårlig stand, mangler klasseværelser, lærere og undervisningsmaterialer. Det betyder, at rigtig mange børn dropper ud. Med din støtte kan vi renovere klasseværelser, uddele materiale som notesbøger og blyanter til børnene samt give lærerne redskaber til at lave undervisning af god kvalitet.

Sundhed, sanitet og lavere børnedødelighed

Mangel på rent drikkevand og toiletter har sundhedsmæssige konsekvenser for mange familier i Togo. Det øger risikoen for sygdomme som kolera. Med din støtte kan vi bygge flere latriner og håndvaske, så flere får adgang til rent vand, og færre bliver syge. Og vi kan se, at levevilkårene langsomt forbedres: I 2004 havde kun 7,5 procent adgang til håndvask og sæbe i hjemmet i Togo. I dag er det tal steget til 17 procent.

Danmarks Indsamling 2022: Vi støtter børn i Mali og Togo

De forbedrede forhold er også en af grundene til, at børnedødeligheden i landet er faldet. Hver gang, der fødes 1.000 børn i Togo, dør 64 af dem. Det tal er faldet fra 112 døde per 1.000 fødte børn i 2002.

Beskyttelse mod naturkatastrofer

Naturkatastrofer er hyppige i Togo og påvirker især udsatte samfund. Vi uddanner vores lokale personale og partnere i at forebygge de skader, der kan følge efter naturkatastrofer – det kunne være spredningen af vandbårne sygdomme. Derudover samarbejder vi med danske partnere som Poul Due Jensens Fond med at skaffe rent vand gennem nye vandhaner i landsbyen.

Fakta om Togo

forventet levealder er 61 år

det er 20 år lavere end i Danmark

64 ud af 1.000 børn dør

før de fylder 5 år. I Danmark er tallet 4 ud af 1.000

der er mindre end 1 læge per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42 per 10.000

17 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet

godt 18 procent af befolkningen

har adgang til toilet i hjemmet sammenlignet med 10 procent i 2002

bnp per indbygger 6400 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

godt 21 procent af de ældste børn

mangler i skolen

mere end 18 procent af pigerne

mellem 15 og 19 år har født barn eller er gravide

396 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Vand til de mest udsatte i samarbejde med Poul Due Jensens Fond

Djassima Akate fra landsbyen Bouré i det centrale Togo er præsident for byens vandkomite. Hun sørger for, at borgerne får lige adgang til byens automatiske vandhane også kaldet Tap-stand, der er placeret midt i byen. Det er også hendes ansvar at holde vandhanen i god stand og sikre god hygiejne.

Vandhanen blev opstillet i Bouré i 2019 med støtte fra Poul Due Jensens Fond, og det har haft en mærkbar effekt på sundheden i landsbyen, fortæller Djassima:

”Før skulle vi hente en stor del af vandet i floden. Floden ligger tre timers gang fra landsbyen. Flodvandet er beskidt og mange fik ondt i maven og opkast. Nu bliver færre syge og i stedet for at bruge en hel dag på at gå ned til floden, kan vi bruge tid på andre opgaver,” fortæller Djassima.

Djassima har ligesom resten af landsbyen Bouré fået bedre adgang til vand, efter vi opstillede vandhanen i byen i 2019. Hver husholdning henter ca. 75 liter vand om dagen, som skal bruges til at drikke, lave mad, tøj- og opvask, håndvask og badning. Til sammenligning bruger en dansker i gennemsnit 106 liter vand om dagen – per person.

PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond har siden 2014 haft et strategisk samarbejde i Togo, hvor vi har givet mere end 75.000 mennesker adgang til rent vand.

Dansk teknologi kan finde vandDansk teknologi kan finde vand

Læs mere om samarbejdet med Poul Due Jensens Fond

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?