Rent vand til sponsorbørn i Togo i partnerskab med Poul Due Jensens Fond

Af Victoria Kafunek

Med kombinationen af vores sponsorprogrammer og partnerskabet med Poul Due Jensens Fond ser vi stor forandring i sponsorbørnenes lokalområder i det centrale Togo, hvor 86 % af indbyggerne nu har adgang til rent vand.

PlanBørnefonden har været til stede i Togo i Vestafrika i mange år, og arbejdet med at sikre, at børn og unge har adgang til uddannelse, en tryg barndom og bedre fremtidsmuligheder i deres lokalsamfund.

Det kommer godt 8.200 sponsorbørn i landet til gode, som har en dansk sponsor.

Med sponsorerne i ryggen, har det været muligt at etablere udviklingsprojekter i flere lokalområder i Togo, som har kunne tiltrække store samarbejdspartnerskaber med fonde som Poul Due Jensens Fond.

Vores langvarige tilstedeværelse skaber tryghed og lægger fundamentet for dette partnerskab, hvor Poul Due Jensens Fond bringer både deres ekspertise og støtte til Plateaux-regionen i det centrale Togo og har opsat 21 soldrevne vandsystemer i sponsorbørnenes områder.

44 % af befolkningen i Togo har ikke adgang til rent vand, men med dette vigtige partnerskab har over 74.000 mennesker fået adgang til rent vand og beskæftigelse.

Når rent vand skaber plads til flere positive forandringer

I Togo arbejder vi på at skabe langsigtede, bæredygtige forandringer for de mange børn, som bliver støttet af danske sponsorer, for deres familier og lokalsamfund. Direktøren for vores kontor i Togo, Awa Faly Ba, forklarer, hvordan simpel adgang til rent vand skaber store positive forandringer i hele lokalsamfundet:

”Når vi eksempelvis arbejder for at skabe bedre adgang til rent drikkevand der, hvor sponsorbørnene bor, hjælper det både det enkelte barn og det samfund, de vokser op i. Vi skaber et fordrende miljø rundt om det enkelte barn, så de ikke skal bruge al deres tid på at søge efter vand. Børnene er sunde og trygge, de går i skole – og det samme gør deres søskende,” fortæller Awa.

At finde vand har været en stor udfordring i Plateaux-regionen, og det er oftest piger, der sendes afsted efter vand. Men med de nye systemer har 15.000 piger, der bor i seks af de involverede områder, nu mulighed for at komme i skole i stedet for at hente vand. En skole, der allerede er støttet af PlanBørnefondens sponsorprogrammer, og hvor de bliver undervist i sanitet, sundhed, rettigheder og seksualundervisning.

”Det er vigtigt at huske på, at mangel på vand handler om meget mere end vand. Det handler om sundhed, livskvalitet, uddannelses- og jobmuligheder – og ikke mindst ligestilling,” fortæller Awa og uddyber:

“Det er især også piger og kvinder, der rammes på deres sundhed og velvære når der mangler vand, for eksempel i forbindelse med menstruation, graviditet og fødsel.”

Partnerskabet med Poul Due Jensens Fond er et godt eksempel på, hvordan vores arbejde med sponsorbørn og samarbejde med fonde og virksomheder for alvor kan skabe forandring for sponsorbørn og deres lokalsamfund.

Læs mere om partnerskabet her

Kvinderne i landsbyen samles omkring vandpumpen for at hente rent vand.

Ved at få adgang til rent vand i byen, har det bl.a. givet pigerne bedre muligheder for at komme i skole.