Rent vand er en menneskeret – Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden)

PlanBørnefondens partnerskab med Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) begyndte i 2015 i Togo i Vestafrika. Her bidrog fonden med sin unikke ekspertise inden for vandteknologi til at sikre rent vand til flere end 4.200 mennesker i tre landsbyer i Togo, et land, hvor næsten 80 procent af befolkningen mangler adgang til håndvask med vand og sæbe. Sammen med fonden har vi etableret soldrevne vandsystemer, familie- og skolelatriner. Sideløbende er lokale blevet undervist i vedligeholdelse og brug af systemerne.

Tørke og flygtningekriser kræver mere vand

Med erfaringerne fra Togo gik PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond i 2019 sammen om at skabe en stabilvandforsyning til flere end 118.000 flygtninge i Gambella-regionen i Etiopien. Det sker ved hjælp af soldrevne vandpumper og i samarbejde med den amerikanske NGO Water Mission – et projekt kaldet SunWASH. Projektet skal sikre bæredygtig adgang til vand og sanitære faciliteter.

For Grundfos Fonden, der ejer Grundfos-koncernen, har det længe været en prioritet at sikre adgang til rent vand i de egne af verden, der er mest udsatte for vandmangel.

”Adgang til vand er en basal menneskeret, men verdens vandressourcer er under pres, og vi ved, at klimaforandringerne skaber øget vandstress for verdens fattigste. Netop derfor skal vi have den nyeste teknologi i spil for at sikre en bæredygtig fremtid for befolkningen i lande som Togo og Etiopien,” siger direktør i Grundfos Fonden Kim Nøhr Skibsted.

Med støtte fra Poul Due Jensens Fond underviser PlanBørnefonden indbyggere i Togo i, hvordan de kan bygge en simpel håndvask og sørge for god hygiejne.

Dansk teknologi gør forskellen

Forskere fra Aarhus Universitet har ad flere omgange besøgt Togo og Etiopien, hvor de sammen med PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond forsøger at finde de mest optimale steder at etablere soldrevene vandpumper. Det sker ved hjælp af en teknologi kaldet tTEM, som universitet har udviklet. TTEM laver en 3D-scanning af undergrunden i 30-70 meters dybde og kan udpege de bedste steder at etablere drikkevandsboringer.

Rune Ellerup Kraghede er geolog fra Aarhus Universitet og har besøgt Togo for at lave målinger i en række landsbyer.

”Traditionelt har man set på vegetation og jordens beskaffenhed for at finde de steder, hvor der måske er vand. Med tTEM systemet har vi en scanner, der kan give os nogle meget vallide informationer om, hvor vandet er. Og det kræver blot et terrængående køretøj, hvor man trækker scanningsudstyret efter,” forklarer han.

Humanitær støtte

Poul Due Jensens Fond støtter også PlanBørnefondens humanitærer indsatser med kort varsel. Det skete f.eks., da cyklonen Idai ramte Østafrika i 2019, og da konflikten i Tigray i det nordige Etiopien brød ud i 2020.

Da COVID-19 ramte hele verden, omlagde vi midlerne, og det har sikret adgang til vand for 400.000 flygtninge i Etiopien.

”Jeg er meget glad for det tætte samarbejde med Poul Due Jensens Fond – og deres vigtige fokus på forebyggelse af COVID-19-smittespredning. Som tætte samarbejdspartnere kender vi hinanden i forvejen, og det giver os mulighed for at rykke hurtigt, når krisen rammer. Og det er vigtigt i en krise som den, vi står i. Der skal reageres nu – ikke i morgen,” forklarer PlanBørnefondens internationale og politiske direktør, Anne Smith Petersen.

Hør direktør i Poul Due Jensens Fond, Kim Skibsted Nøhr, fortælle om partnerskabet med PlanBørnefonden i videoen herunder.

Poul Due Jensens Fond støtter flygtninge i EtiopienPoul Due Jensens Fond støtter flygtninge i Etiopien