Zimbabwe

Et barn i Zimbabwe har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj på grund af dårlig adgang til mad og rent vand samt sygdomme, der kan forhindres. Klimaforandringer er med til at skubbe rigtig mange familier ud i fattigdom, og som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Zimbabwe, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Nomathemba fra Zimbabwe fortælle!

Velkommen til Zimbabwe!Velkommen til Zimbabwe!

Vores arbejde i Zimbabwe

Zimbabwe ligger i det sydlige Afrika og grænser op til Zambia, Mozambique, Sydafrika og Botswana. Der tales 16 officielle sprog i landet.

Vi har været til stede i de mest sårbare områder i Zimbabwe siden 1986 gennem vores sponsor- og programarbejde.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Zimbabwe

771 unge i Zimbabwe har fået seksualundervisning og viden om retten til at bestemme over egen krop. De har også fået viden om vold mod piger og kvinder og lært, at piger har lige så meget ret til at bestemme over egen krop som drenge.

47 unge i Zimbabwe har fået viden om, hvordan de kan kontakte lokale myndigheder og få indflydelse på beslutninger, der træffes i deres lokalområde

639 unge i Zimbabwe har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet, bl.a. ved at anvende genbrugsmaterialer i sin virksomhed.

458 unge har lært at bruge deres mobiler til at fortælle historier gennem den ungedrevne gruppe Zizo Motion Pictures.

Unge i Zimbabwe har, i samarbejde med lokale myndigheder, været med til at udarbejde 26 strategier for at håndtere klimakatastrofer.

Lige muligheder for alle – uanset køn

På grund af deres lave sociale status har piger i Zimbabwe generelt ikke de samme muligheder som drenge. De bliver ofte udsat for vold og overgreb. Selvom minimumsalderen for ægteskab i Zimbabwe i princippet er 18 år, bliver mange alligevel gift bort tidligere. Gennem vores oplysningskampagner deltager børn og unge i forløb med lokale myndigheder, hvor de diskuterer og argumenterer imod f.eks. børneægteskab, tidlig graviditet og kønsbaseret vold, som også er meget udbredt i Zimbabwe.

Gennem vores arbejde har vi allerede nu formået at skabe mere tryghed for unge piger og kvinder. I Kenya, Zimbabwe og Uganda følte blot 17 procent af de unge sig trygge i byen i 2018. Det tal er vokset til omkring 30 procent i 2021.

Uddannelse til alle

På grund af deres lave status i samfundet bliver piger og kvinder ofte udsat for diskrimination, hvilket forhindrer dem i at få en uddannelse. I krisetider er piger desuden i meget stor risiko for at blive holdt ude af skolen, fordi deres forældre ikke har råd til at betale for skolematerialer. Vi støtter unge i at påvirke lokale ledere og myndigheder, så de kan være med til at udfordre de traditionelle forestillinger om pigers uddannelse, ligesom vi fortæller forældre om vigtigheden af, at piger går i skole og får en uddannelse. 

Økonomisk uafhængighed

Fordi mange piger og kvinder i Zimbabwe er forhindret i at få en uddannelse, får de svært ved at få et job, tjene deres egne penge og bestemme over eget liv. Derfor sørger vi for, at flere piger får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og giver dem mulighed for at tage små lån, så de kan skabe deres egne forretninger. Det styrker både dem selv, deres familier og hele lokalsamfundet.

Større fødevaresikkerhed og adgang til vand

På grund af klimaforandringer er Zimbabwe ofte udfordret af f.eks. tørke, hvilket forringer fødevaresikkerheden og adgangen til vand. Vi arbejder med unge og deres lokalsamfund for at øge fødevareproduktionen ved at undervise dem i nye måder at dyrke mad på, som også er gavnlige i fremtiden, når klimaforandringerne forventes at skabe mere ekstreme og uforudsigelige vejrfænomener.  Det er desuden med til at skaffe flere, grønne jobs. Derudover opstiller vi vandhaner, så familier har lettere ved at få adgang til rent vand.

Fakta om Zimbabwe

forventet levealder er 61 år

det er 20 år lavere end i Danmark

54 ud af 1.000 børn i Zimbabwe dør

Før de fylder 5 år. I Danmark dør 4 ud af 1.000

der er 2 læger per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42 per 10.000

godt 42 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet

godt 35 procent af befolkningen

Har adgang til toilet i hjemmet

BNP per indbygger er 8000 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

omkring 13 procent af de yngste børn

mangler i skolen

mere end 21 procent af pigerne

mellem 15 og 19 år har født barn eller er gravide

458 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Unge bruger mobilen til at skabe forandringer i Zimbabwe

”Det er vigtigt, at unge fortæller deres egne historier”, siger 25-årige Praise L. Nkala fra sit kontor i Zimbabwes næststørste by, Bulawayo. Her arbejder han med at skabe forandringer i sit lokalsamfund gennem videojournalistik – direkte fra mobiltelefonen.

 ”De fleste unge bruger mest deres telefoner til WhatsApp og til at spille på, men hvis de retter kameraet ud mod deres lokalsamfund og dokumenterer ting, de gerne vil ændre på, kan de virkelig gøre en stor forskel,” fortæller Praise.

At mobiljournalistik kan gøre en forskel ved Praise bedre end de fleste. I 2019 blev han en del af PlanBørnefondens Safe and Inclusive Cities program, hvor unge skaber kampagner og aktiviteter for at gøre deres lokalområder både tryggere og renere at færdes i.

25-årige Praise fra Zimbabwe bruger sin mobiltelefon til at skabe positive forandringer for unge i sit lokalsamfund. Sponsorernes støtte samt støtte fra Danida er med til at gøre det muligt.

Efter Praise deltog i en workshop om mobiljournalistik – altså at bruge kameraet på sin mobiltelefon til at skabe dokumentarer, kampagner og andre journalistiske produkter – gik det stærkt.

”Der var område i mit kvarter, som i årevis havde været plaget af alvorlige kloakproblemer. Der var et hus, hvor en ældre kvinde boede med en stor børneflok, og de kunne ikke gå udenfor eller åbne døre og vinduer, fordi der var så beskidt og lugtede så meget. Vi lavede en video med vores mobiltelefon, hvor vi interviewede kvinden og viste problemet. Så lagde vi den på Facebook og delte den en masse steder. Da vi tog den til det lokale byrådsmedlem, havde han allerede set filmen og sendte et hold ud for at fikse det dagen efter. Problemet havde stået urørt i ni år, men med vores film, fik vi krævet handling, fordi den var nået ud til så mange,” fortæller Praise.

Læs hele hans historie her

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?