Myanmar

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn fra Myanmar har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Vold og fattigdom er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Mange piger bliver diskrimineret alene på grund af deres køn.

Hvis du har et sponsorbarn i Myanmar, er du med til at bekæmpe børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

For at beskytte børn og deres familier mod vold har vi lanceret et nødhjælpsprogram i 27 af de mest konfliktramte landsbyer i det centrale Rakhine i Myanmar. Hovedformålet med programmet er at skabe børnevenlige områder, hvor børn kan være børn, og hvor de kan lege, deltage i sport, spil og kreative aktiviteter i et sikkert miljø. Med programmer som disse kan vi beskytte børnene mod vold og give dem en mere sikker og tryg barndom.

Vores arbejde i Myanmar

Myanmar er et land i det sydøstlige Asien og grænser blandt andet op mod Thailand, Kina og Laos.

Plan International har arbejdet i Myanmar siden 2012 med blandt andet at styrke børns rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Myanmar med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi desuden oplyse om, hvordan de håndterer kriser, hvis de opstår.