plan-bornefonden
Støt pigerne Bliv sponsor

Persondatapolitik

PlanBørnefondens persondatapolitik

PlanBørnefonden overholder den gældende persondatalovgivning (inklusiv GDPR). Dine personlige oplysninger behandles forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen, uanset hvor oplysningerne stammer fra (om du har opgivet dem elektronisk, telefonisk eller skriftligt). Vores mål er, at du kan føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personlige oplysninger.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig eller knyttes til dig. Denne politik beskriver, hvordan PlanBørnefonden opbevarer og behandler dine personoplysninger.

Når du indgår en aftale om bidrag og derved giver PlanBørnefonden dine kontaktoplysninger samt oplysninger til trækning af enkeltstående bidrag eller til oprettelse af Betalingsservice-aftale, er det PlanBørnefonden, som er ansvarlig for dine personoplysninger (dataansvarlig).

PlanBørnefonden er hjemmehørende på:

Mimersgade 47, 4.

2200 København N

CVR nr.: 20356731

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til PlanBørnefondens behandling af dine personoplysninger, kan du ringe på tlf. 7022 1211 eller skrive til persondata@planbornefonden.dk.

Enkeltstående bidrag

Når du indgår en aftale om et enkeltstående bidrag, vil vi behandle følgende personoplysninger, i det omfang du selv har oplyst disse til os:

Dit fulde navn

Dit CPR-nummer, hvis du har samtykket til, at vi også behandler dette

Din adresse

Dit telefonnummer og din e-mailadresse

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med enkeltstående bidrag.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage dit bidrag eller sponsorat samt for at overholde PlanBørnefondens retslige forpligtigelser. Herunder opbevarer vi dine personoplysninger og oplysningerne om dit bidrag i 5 år efter det regnskabsår, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger, som vi behandler om dig også fortsat er korrekte (berigtigelse), og i den forbindelse sender vi dit navn og kontaktoplysninger samt CPR-nummer til vores samarbejdspartner som varetager datavask; ved at verificere mod officielle datakilder, således at data ensrettes og fejlrettes.

I forbindelse med din betaling sendes dit navn og kontaktoplysninger samt betalingsoplysninger til de relevante finansielle institutioner.

Herudover videregiver vi oplysningerne om dit navn, dit CPR-nummer og dine betalinger til PlanBørnefonden til SKAT, hvis du har givet samtykke hertil med det formål, at du kan få relevante skattefradrag af dine betalinger.

Fast bidrag

Når du indgår en aftale om fast bidrag, vil vi behandle følgende personoplysninger, i det omfang du selv har oplyst disse til os:

Dit fulde navn

Dit CPR-nummer, hvis du har samtykket til, at vi også behandler dette

Din adresse

Dit telefonnummer og din e-mailadresse

De oplysninger og herunder eventuelle følsomme oplysninger, som du selv inkluderer i din kontakt med dit sponsorbarn, og som sendes via PlanBørnefonden, herunder PlanBørnefondens hjemmeside

Herudover behandler vi;

Dit sponsornummer hos os

Navnet og relevante informationer på dit sponsorbarn hos os

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme personoplysninger om dig eller oplysninger om eventuelle strafbare forhold. Hvis du giver os sådanne oplysninger telefonisk, vil de ikke blive registreret. Hvis du giver os sådanne oplysninger direkte skriftligt, vil de blive slettet med det samme. Vi kan dog alligevel komme til at behandle sådanne oplysninger, hvis du som anført ovenfor, inkluderer sådanne personoplysninger i brevene til dit sponsorbarn, der sendes via PlanBørnefonden, da vi af administrative årsager opbevarer kopier af disse breve i op til 1 år efter afsendelsen. Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om din etniske oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data og helbredsoplysninger. Vi fraråder, at du inkluderer sådanne oplysninger i breve til dit sponsorbarn. Vi og vores samarbejdspartnere registrerer ikke oplysningerne, men de vil som følge af sagens natur fremgå af de breve, der udleveres til dit sponsorbarn.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage dine bidrag eller dit sponsorat samt for at overholde PlanBørnefondens retslige forpligtigelser. Herunder opbevarer vi dine personoplysninger og oplysningerne om dit bidrag (medmindre andet fremgår specifikt af denne politik) i 5 år efter det regnskabsår, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

Hvis du har samtykket til det, behandler og videregiver vi også dine betalingsoplysninger til NETS til brug for Betalingsservice.

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger, som vi behandler om dig også fortsat er korrekte (berigtigelse), og i den forbindelse sender vi dit navn og kontaktoplysninger samt CPR-nummer til vores samarbejdspartner som varetager datavask; ved at verificere mod officielle datakilder, således at data ensrettes og fejlrettes.

Herudover videregiver vi oplysningerne om dit navn, dit CPR-nummer og dine betalinger til PlanBørnefonden til SKAT, hvis du har givet samtykke hertil med det formål, at du kan få relevante skattefradrag af dine betalinger.

Vi videregiver i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, litra b, dit navn, dit sponsornummer og dit sponsorbarns faddernummer til Plan Limited og Plan International Inc. Plan Limited ejes af Plan International, Inc., som PlanBørnefonden er medlem af, og som forestår Plans projekter ude i verden. Plan Limited opbevarer dine personoplysninger på deres sikrede servere i England og herfra kan de i et sikkert miljø tilgås af Plan International, Inc.s fra deres hovedkontor i USA samt det lokale kontor i det land, hvor dit sponsorbarn bor, og hvor de skal bruge disse af dine personoplysninger til at sikre, at du får informationer om dit sponsorbarn, herunder den årlige barne- og familiestatus, og at dit sponsorbarn modtager dine breve. Plan Limited er omfattet af de samme eller tilsvarende persondataregler, som PlanBørnefonden, og vi har en databehandleraftale med Plan International, Inc. hvorunder Plan International, Inc. er ansvarlige for at opbevare dine personoplysninger oplysningerne om dig med samme sikkerhed og kun i samme periode, som PlanBørnefonden.

I en overgangsfase, hvor vi sammenlægger BØRNEfondens tidligere systemer med Plans systemer, er vi også nødt til at videregive visse af dine personoplysninger samt dine kontaktoplysninger direkte til de organisationer under henholdsvis Plan International Inc. og Child Fund Alliance som vi samarbejder med i det land, hvor dit sponsorbarn bor.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra andre kilder. Hvis du skal på besøgsrejse sammen med PlanBørnefonden, kan vi i den forbindelse videregive eller modtage yderligere oplysninger om dig til / fra Plan International, Inc., hvis det, i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, litra f, er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse (eksempelvis til indhentelsen af visum eller din sikkerhed under rejsen), eller indhente en børneattest på dig, hvis du har givet konkret samtykke hertil.

SMS-bidragsydere

Hvis du bidrager ved at sende SMS-donationer, så behandler vi dit navn og kontaktoplysninger, som vi modtager fra vores SMS-samarbejdspartnere. Oplysningerne udover det telefonnummer, som du anvender til SMS-donationen, stammer fra offentlige kilder.

Vi registrerer også størrelsen på dit bidrag. Formålet med denne behandling af dine persondata er at registrere, hvem der giver bidrag og sikre, at vi overholder lovgivningen. Herunder opbevarer vi disse personoplysninger om dig og dit bidrag i 5 år efter det regnskabsår, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

Nyhedsbrevsmodtagere

Hvis du tilmelder dig PlanBørnefondens nyhedsbrev, vil PlanBørnefonden registrere dit navn og dine kontaktoplysninger. Vi opbevarer disse personoplysninger, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Du kan altid afmelde dig ved at kontakte os på mail@bornefonden.dk. Formålet med nyhedsbrevet er at informere om PlanBørnefondens virke.

Samtykke

Hvis du har givet samtykke til, at vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer og indberetter dit navn, dit CPR-nummer og dine betalinger til PlanBørnefonden til SKAT, er du altid berettiget til at trække dette samtykke tilbage, og det kan du gøre ved at kontakte os på persondata@planbornefonden.dk

Hvis du trækker dette samtykke tilbage, vil vi straks slette dit CPR-nummer og ophøre med at videregive disse oplysninger til SKAT, hvilket kan have konsekvenser for dine muligheder for at få skattemæssige fradrag for dine betalinger. Hvis vi allerede har indberettet fradrag på dine vegne, vil vi fortsat skulle gemme oplysninger om dig jf. vores retslige forpligtigelse herfor.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Dine persondata behandles forsvarligt, sikkert og fortroligt hos PlanBørnefonden. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om din persondata fortsat håndteres tilstrækkeligt forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet herunder vores kontaktformular, da der desværre altid er risiko for, at uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes elektronisk.

Hvilke særlige rettigheder har du?

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger PlanBørnefonden behandler om dig samt ret til at få rettet oplysninger, der eventuelt ikke (længere) er korrekte.

Du har altid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og hvordan samt selvfølgelig at få rettet disse oplysninger, hvis de er forkerte.

Hvis du modsætter dig vores behandling, beder os om at begrænse denne eller slette en eller flere af de oplysninger, som vi behandler om dig, vil det samtidig være at betragte som en opsigelse af dit sponsorat hos PlanBørnefonden. Vi vil derfor kontakte dig for at sikre, at det er dit ønske, og hvis det er tilfældet, vil vi slette alle de oplysninger som vi kan med udgangspunkt i vores retslige forpligtigelser, ved udløbet af dit sponsorat – og for oplysningerne som følge af dit samtykke som beskrevet ovenfor under ”Samtykke”.

Hvis du beder os slette dit CPR-nummer, vil vi betragte det som en tilbagetrækning af dit samtykke, jf. ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til eller er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os enten telefonisk på 7022 1211 eller via e-mail til persondata@planbornefonden.dk.

Sikkerhed

PlanBørnefondens hjemmeside benytter en SSL-kryptering, når du indtaster personoplysninger på www.planbornefonden.dk. Det er den højst mulige sikkerhed på internettet. Vi har desuden truffet en række øvrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at henvende dig til vores Sponsor Relations-afdeling telefonisk på tlf.nr.: 7022 1211 eller skriftligt på e-mail: persondata@planbornefonden.dk

STØT PIGERNE

50 Kr.