Fakta om Plans revision

PwC udfører vores revision både internationalt og i Danmark. Stram finansiel kontrol i PlanBørnefonden sikrer den mest hensigtsmæssige anvendelse af dit bidrag.

  • Plans internationale interne revision hedder Global Assurance, GA.
  • GA besøger alle Plans programlande mindst en gang på en periode af tre år.
  • GA undersøger den finansielle rapportering, effektiviteten af landekontorerne samt, hvorvidt de overholder de interne regelsæt.
  • GA har også ansvar for Plans anti-korruptions enhed, som har til opgave at undersøge og modvirke intern korruption i Plan Worldwide.
  • GA er i høj grad medvirkende til, at korruption bliver opdaget i en tidlig fase.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform