Vil du gøre en stor forskel for børn og unge?

PlanBørnefonden er til stede i flere end 75 lande verden over. Sammen med lokale ledere og myndigheder arbejder vi hver dag for at bidrage til at indfri FN’s 17 Verdensmål for at skabe en bedre verden for børn og unge.

Du kan være med til at støtte vores generelle arbejde:

Enkeltdonation

Støt her med en enkeltdonation

MobilePay

Overfør et valgfrit beløb via MobilePay til 41648

Bankoverførsel

Overfør et valgfrit beløb via din bank til kontonummer: 2191-7556618172

 

Skolegang til alle uanset køn

Vi kæmper for, at alle børn kommer i skole, og de har adgang til bøger og skriveredskaber. Vi sikrer, at lærerne kender børns rettigheder og overholder dem. Vores tiltag planlægges og udføres sammen med forældre, familier og lokale myndigheder, der har det primære ansvar for, at børnenes trives og vokser op i trygge omgivelser.

Unge driver forandringer

Antallet af verdens unge under 24 år stiger markant, og der er mangel på ordentlige job, hvilket skaber fattigdom, udnyttelse, vold, tidlige graviditeter og migration. Unge har det største potentiale til at drive udvikling i deres lokalsamfund.

PlanBørnefonden arbejder med unge mellem 13-25 år i Øst- og Vestafrika med støtte fra Danida. Vi styrker unges muligheder for at få indflydelse og blive hørt af beslutningstagere.

Vi er til stede, når krisen rammer

Millioner af børn og unges liv påvirkes af konflikter, krige eller naturkatastrofer som følge af klimaforandringerne. Vi er allerede tilstede i de mest udsatte områder i mere end 75 af verdens fattigste lande og arbejder tæt med sponsorbørn, unge, deres familier og lokalsamfund. Når en krise rammer, er vi derfor hurtige til at reagere med nødhjælp, rent vand, hygiejne og beskyttelse af børn og unge. Vi sikrer samtidig, at børnene kan fortsætte deres skolegang, og at de har trygge væresteder, hvor de kan lege og bearbejde deres traumer.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform