En ny rapport fra PlanBørnefonden og Plan International ser på, hvordan de mange nedlukninger og restriktioner for at stoppe spredningen af COVID-19 går hårdt udover piger og unge kvinder. De vil mærke konsekvenserne i mange år, hvis ikke verdenssamfundet handler nu.

Misbrug, omsorgssvigt, frygt, sult og dårlige muligheder for at få en uddannelse og en lysere fremtid. Det er nogle af de langsigtede konsekvenser, COVID-19 kan få for piger og unge kvinder advarer PlanBørnefonden og Plan International i en ny rapport.

Baggrunden er en undersøgelse, der ser på både de kort- og langsigtede konsekvenser for piger og kvinder af en række tidligere humanitære kriser. I forbindelse med bl.a. Ebolaepidemien i Vestafrika i 2014, hungersnød og konflikt i Sydsudan samt Rohingya-krisen kan vi konstatere, at piger er i forhøjet risiko for:

”Vores analyser af tidligere undersøgelser viser, at piger bliver hårdt ramt, når kriserne sætter ind,” forklarer Plan Internationals direktør, Anne-Birgitte Albrectsen.

”Vi er ikke kun bekymrede for de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19. Tiltagene for at standse pandemien medfører også en række negative konsekvenser. Vi har talt med piger om, hvordan nedlukningen af deres samfund påvirker dem. De er bange, frustrerede og keder sig. De har brug for tydelig information om pandemien og støtte til at håndtere dens konsekvenser for dem og deres familier.”

Nedlukninger giver problemer

Regeringer verden over har været hurtige til at iværksætte tiltag, der skal stoppe spredningen af COVID-19, og nedlukningen af samfund påvirker nu mindst halvdelen af jordens befolkning. Konsekvenserne af de metoder kommer til at påvirke den verden, piger vokser op i, fundamentalt.

Lige nu er 743 millioner piger tvunget ud af skolerne. I mange skrøbelige samfund bliver pigerne i den aktuelle situation presset til at hjælpe til med opgaver i hjemmet eller skaffe en indkomst for at få mad på bordet, hvilket i mange tilfælde betyder, at de ikke får mulighed for at komme tilbage i skolerne, når de genåbner. Vi risikerer at sætte 20 års fremskridt for pigers uddannelse over styr og efterlade sårbare piger uden adgang til social støtte, hvis ikke verdenssamfundet gør noget nu.

Vi har også set en alarmerende stigning i kønsbaseret vold på verdensplan. Da karantæneperioden var på sit højeste i Kina, var der tre gange så mange opkald til krisecentre for kvinder som normalt omkring vold i hjemmene. Også i Danmark har vi oplevet en stigning i henvendelser til krisecentrene for kvinder under nedlukningen af samfundet.

På verdensplan kan den manglende adgang til psykosocial støtte og beskyttelse, forsvindende indkomstmuligheder og omprioritering af midler fra kvinders adgang til seksuel og reproduktiv sundhed få katastrofale, langsigtede konsekvenser for en hel generation af piger.

Pigerne kan ikke vente

PlanBørnefonden og Plan International arbejder på at indsamle 100 millioner Euro på verdensplan, der skal gå til at beskytte de mest udsatte børn og deres lokalsamfund. Vores respons dækker mindst 50 lande, hvor vi især fokuserer på pigerne, der bliver ekstra hårdt ramt i kriser som denne.

”I PlanBørnefonden presser vi på for at udbrede fokus på pigers rettigheder og særlige udfordringer under pandemien. Og Danmark har mulighed for at påtage sig en særlig rolle som det foregangsland, vi bryster os af at være. For det vil få alvorlige konsekvenser for pigerne, hvis lokale regeringer og myndigheder fortsat overser, at COVID-19 påvirker piger og drenge, kvinder og mænd forskelligt. Vores erfaring fra tidligere kriser viser, at vi kan komme rigtig langt i kampen for pigers rettigheder under og efter krisen, hvis vi fokuserer på tre kerneprioriteter for pigerne: Sundhed, uddannelse og deltagelse i samfundet,” siger PlanBørnefondens internationale og politiske direktør, Anne Smith Petersen.

”Samtidig skal lokale regeringer og myndigheder arbejde tæt sammen med lærere og lokalsamfund for at sikre, at alle har adgang til læring, når skolerne er lukket ned, og de skal sikre, at pigerne vender tilbage til skolerne, når de åbner op igen. Her er det afgørende, at pigernes stemmer bliver hørt, så der bliver taget højde for deres udfordringer og behov, når deres samfund skal genopbygges efter pandemien.”

PlanBørnefonden og Plan International er i konstant dialog med både de piger, krisen rammer – og de ansvarlige myndigheder for at sikre, at verdens mest udsatte piger fortsat har en fremtid, der er værd at drømme om – også efter COVID-19.