Med støtte fra Novo Nordisk Fonden skal unge i Jordan have en bedre fremtid

Af Sofie Enstrøm

PlanBørnefonden lancerer lige nu et nyt stort program i Jordan, som skal hjælpe unge syriske flygtninge og jordanske unge – særligt piger – i uddannelse og job.

I disse dage er PlanBørnefonden og Novo Nordisk Fonden rejst til Jordan for at lancere et nyt program kaldet Najahna, som i samarbejde med Plan Jordan skal nedbryde barriererne for syriske og jordanske pigers adgang til uddannelse og jobs.

For imens verden er ramt af krig i Ukraine, sult og historisk tørke flere steder i Afrika, er Syrien fortsat midt i verdens største flygtningekrise på 11. år.

Det betyder at hele 6,6 millioner syrere er flygtet, blandt andet til nabolandet Jordan, som med op mod 1,3 syriske flygtninge er ét af de lande, som har modtaget flest syrere. Samtidig er Jordan ramt af økonomisk krise og en rekordhøj ungdomsarbejdsløshed på op mod 50 procent.

Derfor har Novo Nordisk Fonden doneret 200 millioner kroner til PlanBørnefonden til at arbejde målrettet for at give flere syriske og jordanske unge adgang til uddannelse og klæde dem på til arbejdsmarkedet.

Najahna betyder vores succes på arabisk. Og det er netop det, programmet vil skabe over de næste fem år gennem bedre adgang til uddannelse, jobs, erhvervserfaring, rådgivning og forbindelse til den private sektor for unge syriske flygtninge og jordanere – med særligt fokus på unge kvinder. For piger og unge kvinder er forhindringerne til uddannelse og jobmuligheder nemlig ekstra store.

PlanBørnefonden og Novo Nordisk Fonden er rejst til Jordan for at lancere et nyt program kaldet Najahna

Syriske og jordanske piger giftes bort

En af de største barrierer for pigernes adgang til uddannelse og jobs er, at mange piger bliver giftet bort. En rapport fra Plan International* viser, at der har været en markant vækst i antallet af børneægteskaber blandt syriske piger, siden krigen brød ud – også blandt de, som er flygtet til Jordan.

I dag bliver op imod 41 procent af fordrevne syriske piger giftet bort, inden de fylder 18 år. Til sammenligning estimerede FN i 2006, at 13 procent af syriske piger blev gift, før de fyldte 18 år.

”Rapporten bekræfter desværre, hvad vi også ser i andre krisekontekster: At det går hårdest udover pigerne, når der udbryder krig eller konflikt. De syriske piger bliver giftet bort for at beskytte dem, eller lette den økonomiske byrde på familien. Det betyder også, at pigerne bliver taget ud af skolen, og at de bliver gravide i en al for tidlig alder”, siger Dorthe Petersen, direktør for PlanBørnefonden.

”Derfor er vi i PlanBørnefonden meget taknemmelige for den flotte donation fra Novo Nordisk Fonden. Børneægteskab er én af de største barrierer for, at unge syriske og jordanske piger får mulighed for at tjene deres egne penge eller få bestemmelse over eget liv – og det kan vi med dette nye program virkelig gøre noget ved”, forklarer Dorthe Petersen.

Fakta om Najahna:

  • Novo Nordisk Fonden har doneret 200 millioner kroner til PlanBørnefonden og en række partnere, som skal arbejde for at sikre adgang til uddannelse og jobs til 48.000 syriske flygtninge og unge jordanere over de næste fem år.
  • Najahna er et samarbejde mellem PlanBørnefonden, Novo Nordisk Fonden, Dansk Industri, Norwegian Refugee Council, Overseas Development Institute, og Royal Health Awareness Society
  • Programmet har et særligt fokus på syriske og jordanske pigers adgang til uddannelse og jobs. I programmet skal PlanBørnefonden og lokale partnere blandt andet arbejde med at bekæmpe skadelige kønsnormer og -praksisser for at sikre unge pigers skolegang og mulighed for at tjene egne penge og dermed sikre sig en god fremtid.
  • Programmet løber over de næste fem år og implementeres i Nord- og Østjordan og i de to flygtningelejre Azraq og Za’atari.

* https://plan-international.org/publications/in-harms-way-adolescent-girls-northwest-syria/