Vestafrikas piger udsat for vold og traumer

En ny undersøgelse fra PlanBørnefonden viser, hvordan den alvorlige situation med vold og terrorangreb i Mali og Burkina Faso har en ødelæggende effekt på pigers uddannelse, liv og sikkerhed.

En hel generation af piger i den vestafrikanske Sahel-region vokser lige nu op under meget utrygge forhold som en konsekvens af konstante terrorangreb og voldshandlinger. Det gælder især i Burkina Faso og Mali.

Ifølge en ny undersøgelse fra PlanBørnefonden og Plan International betyder de massive problemer i en af verdens fattigste regioner, at unge piger bliver frataget deres basale rettigheder og deres frihed. Det er dem, der bliver hårdest ramt af de konflikter, fødevarekriser og flygtningestrømme, der præger regionen. Fra ekstrem vold over manglende uddannelse, til sult og ringe adgang til sundhedsydelser. Derfor står mange af pigerne lige nu med udsigt til en fremtid, der ikke er værd at drømme om.

”Folk her kan ikke lide, at vi går i skole. De gifter os piger bort så tidligt som muligt,” fortæller en 14-årig pige fra Mali.

Undersøgelsen ”Adolescent Girls in Crisis: Voices from the Sahel” bygger på en blanding af fokusgrupper, interviews med nøglepersoner og data fra mere end 800 unge piger. Sammen tegner de et tydeligt billede af, hvordan pigernes liv er blevet vendt på hovedet som en konsekvens af den konstante vold og usikkerhed, og hvordan et gammeldags kvindesyn blandt deres familier og i deres lokalsamfund får dem til at føle sig fangede og magtesløse.

”Du kan ikke bare gøre, som du vil. For som pige bestemmer du ikke over dig selv,” fortæller en af deltagerne fra Burkina Faso i undersøgelsen.

Undersøgelsen peger bl.a. på følgende områder, hvor kriserne i Sahel-regionen påvirker pigerne:

  • Unge piger lever med en konstant frygt, der påvirker deres liv på alle fronter – uddannelse, sundhed, mad og levebrød.
  • I både Burkina Faso og Mali svarede næsten en tredjedel af pigerne, at de aldrig har gået i skole eller maksimalt har gået det et år. Mange skoler er blevet ødelagt, og det er usikkert at komme i mange af dem, der er tilbage. Samtidig betyder et forældet kvindesyn, at mange af pigerne bliver holdt hjemme fra skole, når de bliver teenagere, for at afholde dem fra at blive blandet med drengene. Umiddelbart før COVID-19 ramte var ca. 3.600 skoler allerede lukket ned på tværs af de to lande på grund af konflikter og usikkerhed.
  • Mange piger bliver gift for tidligt, hvilket påvirker mange aspekter af livet – bl.a. pigernes mulighed for at uddanne sig og selv bestemme over deres fremtid.
  • Pigerne peger på adgang til information om seksuel og reproduktiv sundhed som afgørende, ligesom de har brug for psykosocial støtte.
  • At have mulighed for at skabe en indtægt, er vigtigt for pigerne. De ønsker at tjene deres egne penge, bidrage til deres familie og være med til at skabe en mere sikker fremtid.

”Pigerne i regionen kæmper med tre kriser på én gang. Konflikter, fødevaremangel og økonomisk kollaps har skabt en katastrofal situation for de unge piger, hvis liv og fremtid er under angreb på alle fronter,” siger PlanBørnefondens direktør, Dorthe Petersen.

”Piger bliver allerede diskrimineret og betragtet som værende mindre værd end drengene på grund af forældede kønsnormer. De langvarige kriser er med til at skubbe pigerne endnu længere bagud i køen. Vores undersøgelse viser, at de dropper ud af skolen, bliver tvunget ind i børneægteskaber, udsat for seksuel vold og må kæmpe med sult. En hel generation af piger i Sahel-regionen har brug for hjælp.”

Konflikterne i Sahelregionen er komplekse og har stået på i mange år. Situationen er blevet endnu værre grundet langvarige konflikter mellem befolkningsgrupper og gentagende, voldelige terrorangreb på civilbefolkningen. I løbet af de seneste 12 måneder er antallet af fordrevne mennesker i Burkina Faso tidoblet til næsten 850.000, mens tallet for Mali er 239.000. Samtidig kæmper 3,7 millioner på tværs af de to lande med mangel på fødevarer.

Baseret på input fra pigerne i undersøgelsen opfordrer PlanBørnefonden og Plan International de vestafrikanske regeringer og det internationale samfund til at fremme fredsforhandlinger og få stoppet konflikterne i regionen. De barrierer, der afholder pigerne fra at gå i skole, skal fjernes, og både skolerne såvel som elever og lærere skal beskyttes. Og så skal kønsdiskriminering bekæmpes i lokalsamfundene – bl.a. ved at inddrage unge drenge og mænd i kampen for pigers rettigheder.

”Vi skal lytte til pigerne, prioritere deres behov og hjælpe dem med at udvikle de færdigheder, der skal til, så de kan være med til at skabe en bedre fremtid. Til fordel for både dem selv og drengene,” siger Dorthe Petersen.

Rokia bor i Malis Koulikoro-region. Hun er en af de mange piger, der mærker konsekvenserne af de langstrakte kriser i området.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform