Dansk samarbejde skal redde kvinde- og børneliv i Benin

Efter flere års samarbejde om at fremme sundhed for mødre og spædbørn i både Vest- og Østafrika, er danske PlanBørnefonden og Maternity Foundation gået sammen om et nyt projekt, der skal udvikle nye og innovative redskaber til at nå ud til gravide kvinder og mødre i Benin – direkte gennem deres mobiltelefoner. Ambitionen er at udvide til flere lande på sigt.

Gravide kvinder i lavindkomstlande mangler ofte livsnødvendig information om deres graviditetsforløb, fødselsforberedelse og pleje af deres nyfødte. Manglende information og viden fører ofte til, at kvinderne ikke opsøger hjælp hos sundhedsvæsenet i tide – eller få den pleje, de har krav på. Begge scenarier udgør en kæmpe risiko for både mor og barn. Faktisk er dårlig kvalitet af sundhedsydelser den hyppigste årsag til at mødre dør i forbindelse med graviditet og fødsel i udviklingslande ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Digitale og mobile sundhedsydelser – eksempelvis apps og tekstbeskeder – kan sørge for at sende information vedrørende graviditet og fødsel i kvindernes retning – direkte til deres mobiletelefoner.

Kvinde fra Etiopien lærer at bruge Maternity Foundations app. Foto: Anne Prytz Schaldemose

 En fælles innovationsagenda

PlanBørnefonden og Maternity Foundation har en lang historik med at samarbejde om at bruge innovation og teknologifor at øge kvinders adgang til bedre sundhedsydelser i forbindelse med graviditet og fødsel i både Vest- og Østafrika. De to organisationer har samarbejdet om at implementere Maternity Foundations Safe Delivery App – et mobilt redskab der guider jordemødre og sundhedsarbejdere i at håndtere fødselskomplikationer – i Togo, Benin og i Etiopiens Gambella-flygtningelejre for sydsudanske flygtninge.

”PlanBørnefonden har i en årrække været én af vores stærkeste samarbejdspartnere i arbejdet med at implementere Safe Delivery App’en, og vi har arbejdet sammen i en række forskellige lande og kontekster med vores fælles mission om at forbedre sundhed for gravide kvinder, nybagte mødre og deres nyfødte. Derfor er vi meget glade for at kunne udvide vores samarbejde og skabe flere synergier og ny innovation, hvor vi bygger på erfaring og ekspertise fra vore to organisationer,” siger Anna Frellsen, direktør i Maternity Foundation.

I deres nye strategiske samarbejde, som officielt træder i kraft den 19. december, 2019, forpligter PlanBørnefonden og Maternity Foundation sig til i fællesskab at udvikle en ny, innovativ og skræddersyet mobilløsning, der sikrer information om graviditet og spædbørn til gravide kvinder og nybagte mødre i Benin.

Det nye samarbejde tager sit udgangspunkt i de erfaringer organisationerne sammen har gjort sig i forbindelse med at implementere Safe Delivery App’en i forskellige lande og kontekster, og vil samtidig bygge på elementer fra Maternity Foundations eksisterende SMS-informationspakke til gravide kvinder, som de har udviklet i Etiopien. SMS-systemet – ved navn LUCY – giver gravide kvinder information om deres graviditetsforløb og opfordrer dem til at opsøge hjælp hos sundhedssystemet i forbindelse med deres graviditet, fødsel og efter de har født. Den nye fælles løsning vil blive udviklet gennem ’human-centered design’ og i tæt kontakt med sundhedssystemet og gravide kvinder i Benin for at sikre, at den løser de udfordringer, de møder i hverdagen. Det nye fælles projekt er finansieret af Danida og vil blive udviklet og implementeret i samarbejde med partnere i Benin, herunder Plan International Benin og Benins sundhedsministerium.

PlanBørnefondens internationale og politiske direktør, Anne Smith Petersen, og Maternity Foundations direktør, Anna Frellsen, underskriver partnerskabet.

Partnerskab på tværs af landegrænser

I løbet af de seneste år har PlanBørnefonden og Maternity Foundations samarbejde udviklet sig fra mindre projekter med fokus på at uddanne og træne sundhedspersonale i Benin og Togo til et fælles program om at forbedre mor/barn-sundhed og i sydsudanske flygtningelejre Etiopien. I dag indeholder samarbejdet flere aktiviteter og projekter end nogensinde før, blandt andet en landsdækkende udrulning af Safe Delivery App’en i Benin, udvikling af nye, mobile sundhedsløsninger samt løbende dialoger om yderlige potentielle fælles projekter, eksempelvis i Bangladesh og Laos, hvor begge organisationer allerede arbejder.

“For PlanBørnefonden er dette projekt et vigtigt bidrag til vores kamp for at nå 100 millioner kvinder. Vi tror på, teknologi og innovation har et stort uforløst potentiale netop når det gælder om at forbedre kvindernes livsvilkår. Med dette initiativ, ser vi meget frem til at styrke vores partnerskab med Maternity Foundation yderligere, og sammen udvikle og udbrede nye løsninger til gavn for gravide kvinder, nybagte mødre og deres nyfødte børn,” siger Anne Smith Petersen, international og politisk direktør i PlanBørnefonden.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform