PlanBørnefonden sætter rekord i en krisetid

Af PlanBørnefonden

PlanBørnefonden har i 2022/2023 indsamlet og uddelt flere penge end nogensinde før, med et indsamlingsresultat på 474,1 mio. kr. Heraf er 91,9 procent gået til fondens formål. Med det resultat har fonden hjulpet mere end 850.000 børn, unge og voksne det seneste år med indsatser indenfor bl.a. uddannelse, jobskabelse, vand og sundhed. Siden 2019 har PlanBørnefonden haft en vækst i årlige indsamlinger på næsten 200 millioner og har i 2023 en samlet programportefølje for 1,3 milliarder kroner. 

PlanBørnefondens store økonomiske vækst skyldes særligt stigning i bevillinger fra institutionelle donorer som Udenrigsministeriet og private fonde, som Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og Poul Due Jensen Fonden. Netop donationer fra private fonde er vokset med ca. 50 pct. siden sidste år. Det betyder, at fonden nu har en samlet program-portefølje på 1,3 milliarder kroner.

Bestyrelsesformand Stine Bosse om årsregnskabet for 2022/2023:

”I lyset af en forandret verden og de voksende humanitære behov, er jeg taknemmelig for, at vi fortsat oplever stor støtte fra vores sponsorer og donorer. Og det gør mig stolt at kunne sige, at flere penge end nogensinde, er anvendt til vores formål. Den forandrede verdensorden stiller også krav til os. Til at vi kan respondere, når kriserne rammer, men også til at vi fastholder den langsigtede udviklingshjælp, hvor vi kan.”

Med fondens resultat, har PlanBørnefonden hjulpet flere børn og unge end nogensinde før. Administrerende direktør Dorthe Petersen:

”PlanBørnefonden har fået et udvidet mandat og arbejder nu både med langsigtet udvikling og nødhjælp. Det gør vi, fordi verden har ændret sig – og kriserne har ramt de områder, hvor vi længe har haft en tilstedeværelse. Samtidig har vi stadig en stor base af loyale danske sponsorer, som støtter børn og deres lokalsamfund, som muliggør at vi også fastholder den langsigtede støttede.”

PlanBørnefonden har 47.000 danske sponsorer, og ifølge den nyeste sponsorundersøgelse er 84 procent af dem tilfredse med deres sponsorat.

PlanBørnefondens årsrapport 2022/2023PlanBørnefondens årsrapport 2022/2023

En verden i forandring kalder på nye løsninger

I en verden, hvor den ene krise overtager den anden, skal der tænkes i nye løsninger og finansieringskilder – med et særligt fokus på jobskabelse og økonomiske muligheder for unge:

”I mange af de lande vi arbejder i, er gennemsnitsalderen under 25 år. Derfor er det afgørende at investere i økonomiske muligheder for den store ungegeneration. Og som ngo har vi brug for private investeringer og innovative partnerskaber for at kunne skabe økonomiske muligheder for unge i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika,” siger Stine Bosse.

På den baggrund har PlanBørnefondens bestyrelse besluttet i foråret at etablere en social impact fond, som skal lave social impact investeringer indenfor jobskabelse, uddannelse og grøn omstilling primært i Afrika og Mellemøsten. Fonden etableres med reservemidler, som blev frigjort under fusionen mellem Plan og Børnefonden.

Læs hele PlanBørnefondens årsrapport for 2022/2023

Fakta om PlanBørnefondens resultater for 2022/2023

  • 474,1 millioner kr. i indsamlede midler det seneste år
  • 91,9% af de indsamlede midler går direkte til fondens formål
  • PlanBørnefonden har hjulpet mere end 850.000 børn, unge og familier det seneste år.
  • Fondens samlede programportefølje er nu 1,3 milliarder kroner i igangværende strategiske partnerskaber
  • PlanBørnefonden har 47.000 danske sponsorer
  • PlanBørnefonden arbejder primært i Afrika og Mellemøsten