Unge ukrainere vil tages med på råd i genopbygningen af landet

Af Johanne Møller

Unge ukrainere på flugt fra krigen peger på mental sundhed, reform af uddannelsessystemet, grønne og bæredygtige løsninger, anti-korruption, jobmuligheder og fornyede kønsnormer som centrale temaer, når landet skal genopbygges fra krigen. Det viser en ny rapport fra Plan International.

Krigen i Ukraine har efterladt en hel ungdomsgeneration bekymrede for deres egen og landets fremtid, efter at kampe og massive ødelæggelser har drevet over 13 millioner mennesker på flugt både internt i landet og til andre europæiske lande. I genopbygningen af Ukraine er det vigtigt, at unge tages med på råd og får lov at bringe idéer og nye inputs til reetablering af infrastruktur, fred og sikkerhed, konkluderer en ny rapport af Plan International, der bygger på interviews med over 200 unge ukrainere, som enten stadigvæk befinder sig i Ukraine eller er flygtet til nabolandene Moldova, Polen og Rumænien.

De godt 200 adspurgte unge peger på, at adgang til kvalitetsuddannelse og jobmuligheder, fokus på mental sundhed, grønne og bæredygtige løsninger indenfor byggeri og infrastruktur og et opgør med korruption og forældede kønsnormer skal forme fremtidens Ukraine.

Noget at vende hjem til              

En fredelig og bæredygtig genopbygning af Ukraine afhænger af, at de millioner af unge som er flygtet, vender hjem og deltager i genopbygnings- og fredsprocessen. Det kræver dog, ifølge de unge, at det både er sikkert at vende hjem, og at der er uddannelses- og jobmuligheder at vende hjem til. Og her er der brug for fornyelse og forbedringer, påpeger de unge.

Når skolerne skal genopbygges, er det derfor ikke kun bygningerne der skal fornyes. Det skal hele uddannelsessystemet, som de ifølge de unge er for stift og gammeldags. De lægger blandt andet vægt på, at uddannelserne i højere grad skal ruste dem til jobs eller iværksætteri i stedet for det ellers tunge teoretiske fokus, der hidtil har været.

 ”Vi har en unik mulighed for at introducere nye tilgange til uddannelsessystemet. Vi har en mulighed for ikke bare at genopbygge som det var, men at gøre det meget bedre”, siger én af de adspurgte unge, som selv er lærer i Kyiv.

En ny start         

Krig gør børn og unge bange – for deres egen sikkerhed, deres familier og fremtiden. Derfor skal mental sundhed, psykosocial support og et særligt fokus på hjælp til sårbare befolkningsgrupper være en integreret del af alle genopbygningsplaner, hvis de unge kan bestemme. Hjælpen skal så vidt muligt være, og de unge håber, at det kan hjælpe til at gøre op med tabuer om mental sundhed, som ellers har præget det ukrainske samfund.    

På samme måde håber mange af de unge, at et nyt Ukraine kan gøre op med forældede kønsnormer og fremme ligestilling indenfor f.eks. jobmuligheder, familiemønstre og lønniveauer – men frygter også at krigens tydelige differentiering mellem mænd og kvinder indenfor f.eks. værnepligt kan have den modsatte effekt. Derfor håber de, at ligestilling bliver integreret ind i undervisningen, og at der i fremtidens Ukraine er mere tolerance og lige muligheder på tværs af køn og seksualitet.

Desuden understreger de unge, at der er brug for at arbejde på samhørighed på tværs af landets regioner, og at det blandt andet kræver åbne, retfærdige og ansvarlige politiske processer, som de unge ønsker at tage del i.

”Ukraines unge kommer til at spille en altafgørende rolle i landets fremtid. Derfor er det også vigtigt, at de allerede nu tages med på råd i den fremtid de gerne vil se, og at de, som er flygtet ud af landet, føler sig motiveret til at komme tilbage. Det kommer vi til at arbejde målrettet på i vores arbejde i Ukraine og nabolandene”, siger PlanBørnefondens direktør, Dorthe Petersen.

PlanBørnefonden er en del af Plan International og arbejder i Ukraine, Moldova, Rumænien og Polen med blandt andet at tilbyde psykosocial support til børn, unge og familier, mad og nødhjælp samt hjælp til at børn og unge kan vende tilbage til skolen. Samtidig arbejder vi på politisk niveau med ukrainske og internationale aktører for at fremme bl.a inklusion af unge og særligt udsatte i freds- og genopbygningsprocessen i Ukraine.

Hele rapporten ”Young people on the war in Ukraine: Amplifying youth voices for Ukraine’s reconstruction and recovery’ kan læses her