4 ting, du ikke vidste om omskæring af piger og kvinder

Af Cathrine Nørgaard

Hvad betyder det at omskære piger – og sker det egentlig i Danmark? I forbindelse med International dag for nultolerance over for kvindelig omskæring den 6. februar kaster vi lys på det skadelige indgreb.

Hvad vil det sige at omskære piger?

Omskæring af piger kaldes også FGM (Female genital mutilation) og er en procedure, der udføres på en kvinde eller pige for at ændre eller skade hendes kønsdele. Praksissen sker af ikke-medicinske grunde og indebærer, at man delvis eller helt fjerner hendes ydre kønsdele. Der er ingen fordele ved omskæringen. Det påfører kun varig skade for pigerne.

Mere end 200 millioner piger og kvinder er allerede blevet omskåret på verdensplan. I de lande, hvor den skadelige praksis er mest udbredt, stiger befolkningstallet, og derfor kan vi også forvente, at flere piger vil blive omskåret i fremtiden.

Omkring 4,1 millioner piger blev omskåret i 2019. Når vi når 2030, er det tal med al sandsynlighed steget til 4,6 milioner piger om året, hvis praksissen fortsætter som i dag.

I 2020 gjorde Sudan omskæring af piger ulovligt. Men det er ikke det samme som, at indgrebet er udryddet. Overalt i landet kæmper unge piger som 20-årige Shadia for at oplyse om, hvor skadeligt det er at omskære piger. Shadia er selv blevet omskåret og ved, hvilken effekt det kan have på en piges liv.

Hvorfor omskærer man piger?

Omskæring af piger har ofte dybe kulturelle rødder. Omskæringen er med til at undertrykke piger og kvinder og viser, at uligheden mellem kønnene er stor. Ofte betragtes indgrebet som et vigtigt overgangsritual fra at være barn til at være kvinde. Mange steder tror man, at omskæring af piger vil sikre pigen et godt ægteskab og redde familiens ære. Omskæringen handler ofte også om bestemte forestillinger om, hvad der er acceptabel seksuel adfærd for kvinden.

Hvordan sker indgrebet – og hvad er konsekvenserne?

Ligegyldigt, om indgrebet foretages af en professionel eller amatør, er det meget skadeligt. Der er flere måder at omskære en pige på, men en af dem er ved at sy vaginas åbning sammen med tråd. Det er nemt at forestille sig, hvordan dette gør det sværere for kvinden at have sex. Ud over frygten for smerten ved at bryde seglet op, så er omskæring også forbundet med frygt for at blive opdaget, hvis man har sex ”for tidligt”. Dette indgreb sker nemlig ofte for at forhindre, at kvinden har sex før ægteskabet.

Omskæring medfører en lang række komplikationer ud over smerten. Nogle piger oplever hævelser i underlivet, får feber eller infektioner og urinvejsproblemer. I værste tilfælde forbløder pigen og dør.

Nogen oplever længerevarende effekter som smerter, hver gang de urinerer, smertefulde menstruationer, smerte under sex, risiko for svære komplikationer under fødsler (herunder risiko for at miste barnet) samt psykiske lidelser som PTSD.

Vi træner unge som 16-årige Marie fra Sierra Leone til at oplyse andre om, hvordan omskæring ødelægger liv. ”Indtil videre er der ingen af mine veninder, der er blevet tvunget til at blive omskåret. Praksissen er blevet stoppet her på grund af vores arbejde,” fortæller hun.

Hvor er praksissen mest udbredt – og sker det i Danmark?

Omskæring af piger og kvinder sker hovedsageligt i det vestlige, østlige og nordøstlige Afrika samt i nogle lande i Mellemøsten og Asien. Men det sker også i Europa, hvor migranter fra disse områder bor.

Over 90 procent af kvinder og piger i alderen 15 til 49 år i Guinea og Somalia har gennemgået en form for omskæring. Det samme gælder for over 80 procent af pigerne i Mali, Sierra Leone, Sudan, Egypten og Eritrea.

Vi ved ikke, hvor mange piger der er omskåret i Danmark. Men i vores naboland Tyskland er antallet af piger og kvinder, der er blevet omskåret, 68.000. I Sverige er antallet 38.000. Og i Danmark er mellem 1.408 og 2.568 piger i risiko for at blive omskåret. Det viser en undersøgelse lavet af European Institute for Gender Equality i 2021.