Verden over lider piger og kvinder konstant under kønsdiskrimination. Men det går fremad: Her kan du læse om 5 tiltag, der har gjort livet lidt bedre for piger i 2019.

Hjemmeundervisning hjælper pigerne i Cox’s Bazaar

I Bangladesh ligger Cox’s Bazaar, der er en af verdens største flygtningelejre og hjem for tusindvis af Rohingya-flygtninge fra Myanmar. I samarbejde med UNICEF støtter Plan International lejrens børn, så de kan fortsætte eller begynde deres uddannelse. På grund af dette kan 13.520 børn nu gå i skole i 700 læringscentre, hvoraf 660 af disse læringscentre foregår i private hjem.

Den hjemmebaserede undervisning er en mere sikker form at undervise på, især for piger, der af sikkerhedsgrunde ofte er forbudt at bevæge sig meget rundt i lejren. På denne måde modtager flere piger undervisning i deres eget hjem, og flere får lov at arbejde som lærere.

21-årige Fatema er mor til tre og måtte stoppe sin uddannelse, da hun blev gift. I lejren er hun en af de mange voksne, der har modtaget lærertræning fra Plan International, så hun nu selv kan undervise børn fra sit hjem. En af børnene er hendes egen datter.

”Jeg kan se positive ændringer hos mange børn. Min datter var meget genert, men nu kan hun synge engelske og burmesiske sange foran andre,” siger Fatema.

Her hjælper undervisning også pigerne

På globalt plan bliver 130 millioner piger nægtet uddannelse på baggrund af kønsdiskrimination, funktionsnedsættelse, konflikter og naturkatastrofer. I den indiske by Delhi har Plan International hjulpet med at udvikle digitale læringscentre, der betyder, at 80.000 piger fra slumområder modtager undervisning online. Desuden støtter vi og uddanner lærere i lande som Cameroon, Guatemala, Nepal, Malawi, Burkina Faso og Sudan til at tage hensyn til pigerne i undervisningen. Vi har desuden fokus på at få regeringer til at indtænke køn i deres beslutninger: I Niger har vi hjulpet med at udvikle en national strategi for pigers uddannelse.

5 tiltag, der gør livet bedre for piger 3

Studerende er rollemodeller i Sierra Leone

Millioner af mennesker kæmper verden over for at løfte sig selv ud af fattigdom. Unge kvinder har sværest ved at finde betalt arbejde, typisk fordi de bliver gift tidligt, bliver gravide, har mindre adgang til uddannelse eller fordi de bruger tid på pligter i hjemmet.

I Sierra Leone er der meget mangel på lærere, og især kvindelige lærere. Derfor sørger Plan International for, at unge marginaliserede kvinder i distrikterne Kono, Kailahun, Kenema og Port Loko modtager træning, der gør dem i stand til at arbejde som lærere.

Indtil videre har 476 unge kvinder modtaget træningen. Det ændrer livet for kvinder som flygtningen Mamie fra Liberia, der som alenemor har klaret sig ved at sælge kul på landevejen til forbipasserende. Hun måtte droppe ud af skolen, fordi hendes familie ikke havde råd til at lade hende fortsætte. Plan har hjulpet hende med at betale for fjernundervisning, for leveomkostninger samt sørget for en mentor, der har hjulpet hende med studiet, som også indebærer at undervise andre.

Flere kvindelige lærere betyder også, at flere piger bliver opfordret og inspireret til at gå i skole.

Her forbedres unge kvinders færdigheder også

I Nepal arbejder Plan International sammen med en række aktører for at sikre, at 700 unge kvinder har adgang til sikker arbejdsbaseret læring. I Burkina Faso træner såkaldte ”savings groups” kvinder i finanser og giver dem kompetencer, der kan hjælpe dem med at finde jobs eller starte en virksomhed. 200 piger har deltaget i en kampagne, der har haft fokus på kvindelig ledelse. I Nicaragua har vi hjulpet unge kvinder til at deltage i tekniske kurser med fokus på f.eks. bygningskonstruktion, der tidligere kun har været anset som passende for mænd at deltage i.

5 tiltag, der gør livet bedre for piger 4

Flere kvindelige ledere i Timor-Leste

Unge kvinder og mænd i alderen 15 til 30 år er den bedst uddannede generation til dato – det er omkring 1.8 milliarder unge mennesker med enormt potentiale. I 2019 så vi flere eksempler på unge, der mobiliserede sig for at skabe forandring, bl.a. på baggrund af klimaforandringer og USA’s våbenlovgivning. Vi har fokus på at styrke unge mennesker, og i særdeleshed piger og unge kvinder, så de får mere indflydelse på de beslutninger, der har betydning for deres liv.

I Timor-Leste (Østtimor) har et projekt til formål at støtte piger til netop at få indflydelse. The Women’s and Girls’ Participation Project har haft betydning for antallet af kvindelige landsbychefer i hele landet. Francelina på 17 år er medlem af projektet, og hun har med egne øjne set, hvad det har haft af betydning:

”Jeg kan se, at der er mange flere kvinder involveret, og det inspirerer mig. Vi har brug for flere kvindelige ledere, fordi de forstår og har været igennem de samme udfordringer, som piger står over for,” siger Francelina.

Her får unge kvinder også en stemme

I Niger har Plan International hjulpet med at oprette the Nigerien Advisory Platform for Children and Youth, hvilket har betydet, at flere unge kvinder og piger har modtaget træning i bl.a. lederskab. I Nepal har vi hjulpet med at oprette 25 organisationer for unge kvinder, der laver kampagner mod kønsulighed, kønsbaseret vold og kaste-baseret diskrimination. Nepals myndigheder er også begyndt at konsultere disse grupper om emner, der har betydning for piger og unge kvinder.

5 tiltag, der gør livet bedre for piger 6

Lokale ledere udfordrer skadelige praksisser på piger

Komplikationer under graviditet og fødsel er skyld i, at mange piger mellem 15 og 19 år dør hvert år. På trods af det er adgangen til seksualundervisning, prævention og sikker abort mangelfuld i mange lande. Vi har fokus på at støtte piger og kvinders sundhed og rettigheder og gør det bl.a. ved at arbejde for at ændre holdninger, lovgivninger og praksisser, der ser ned på kvinders seksuelle rettigheder.

I byen Nkhotakota i Malawi er det en skik, at mænd har sex med piger, når de når puberteten. I samarbejde med Ntchisi Organisation For Youth and Development og finansiel støtte fra den svenske regering, arbejder Plan International med lokale ledere og deres koner for at komme den skadelige praksis til liv. Vi har trænet 20 af de lokale lederes hustruer til at være en del af et netværk, der advokerer for børns rettigheder og pigers uddannelse.

Derfor kan 257 piger, der på grund af tidligt ægteskab eller graviditet har været nødsaget til at droppe ud af skolen, nu vende tilbage til skolen. En 16-årig pige fortæller til Plan International, hvordan kvinderne hjalp hende med at starte i skole igen:

”De opfordrede mig til at tage tilbage til skolen. Heldigvis blev mine forældre rådgivet af de samme kvinder og støttede mig i det. Jeg er glad for at være tilbage i skolen.”

5 tiltag, der gør livet bedre for piger 8

Her ændrer folk også syn på skadelige praksisser mod piger

I Mozambique, Malawi og Zambia har vi via en tilgang kaldet Champions of Change engageret drenge og mænd til at deltage i en dialog om lighed mellem kønnene, lige rettigheder og til at sætte spørgsmålstegn ved børneægteskaber. I Nepal har vi desuden hjulpet unge drenge til at udvikle færdigheder, der gør op med kønsulighed og skadelige praksisser som børneægteskab og Chhaupadi, hvor piger bliver holdt hjemme fra skole, når de har menstruation. I lande som El Salvador, Myanmar, Mali og Sierra Leone har vi arbejdet for, at forældre og plejere skal prioritere pleje af små piger og drenge uden at gøre forskel på køn. I Uganda har vi især haft fokus på, at fædre skal hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring mødres og spædbørns sundhed.

I Filippinerne beskyttes piger mod menneskehandel

Hvert år bliver omkring én millard børn i alderen 2-17 år udsat for vold i en eller anden form. Piger, børn med handicap og børn i særligt udsatte grupper som f.eks. flygtninge, rammes hårdere. Vi arbejder for at behandle årsagen til, at børn bliver overfaldet, og vi har især fokus på at styrke det miljø, som piger omgås i.

Det estimeres, at omkring 100.000 børn i Filippinerne hvert år bliver ofre for menneskehandel, og tallene stiger kun i takt med, at flere og flere bliver udnyttet online. Vi arbejder med den filippinske regering og tjenesteudbydere for at forbedre forholdende for og rehabiliteringen af børn i Manila og Quezon City.

Det er børn som 15-årige Angela*, der blev tvunget af sin søster til at udføre seksuelle handlinger foran computeren for betalende kunder. Vi sørger for at træne statslige organer, velgørenhedsorganisationer samt enkeltpersoner i at håndtere seksuel udnyttelse af børn. Vi har sørget for forskellige former for aktiviteter, herunder træningsworkshops, og omkring 15.000 børn i Manila er på den måde blevet klogere på, hvordan de kan beskytte sig selv og hinanden mod seksuel udnyttelse.

Det betyder også, at en ung pige som Angela nu kan føle sig mere sikker. Hun bor nu i et hjem for udnyttede og misbrugte kvinder og børn støttet af regeringen. Her modtager hun og de andre børn undervisning, så de en dag kan få et job og undgå at blive ofre for lignende forbrydelser igen.

*navnet er ændret for beskyttelse

Her beskytter de også pigerne

I Nigeria har vi trænet lokale myndigheder, frivillige og medarbejdere fra the Ministry of Women’s Affairs and Social Development i børnebeskyttelse, sagsbehandlinger, forebyggelse og reaktion på kønsbaseret vold. I Etiopien har vi fokus på børneægteskaber, omskæring af piger og børnearbejde, og her anvender børn i flygtningelejre nu såkaldte ”forslagskasser”: I kasserne kan børn i fortrolighed ilægge sedler med historier om overgreb i lejren, så der kommer opmærksomhed på nogle af de ting, der foregår.

5 tiltag, der gør livet bedre for piger 11
Klik her og læs mere om Plan Internationals arbejde i 2019