Den 11. oktober bliver PlanBørnefondens Pigepris uddelt på FN’s Internationale Pigedag. Prisen uddeles til en person, organisation eller virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats indenfor ligestilling. Årets nominerede er læge Vibeke Næser, gymnasieelev Anja Leighton og foreningen Eir Soccer.

Piger er den gruppe, der globalt udsættes for mest diskrimination – alene på grund af deres køn. 15 millioner piger under 18 år giftes hvert år bort og 130 millioner får ikke opfyldt deres ret til skolegang. Pigers helt basale rettigheder krænkes dagligt, og de udsættes for overgreb indirekte og direkte.

For at skabe en bæredygtig udvikling med lige vilkår mellem kønnene, er det derfor nødvendigt at kæmpe for at forbedre pigers rettigheder. Det kræver et stort arbejde i forhold til lovgivning, men også indenfor norm- og adfærdsændringer, for at bryde med de eksisterende uligheder mellem kønnene. Og selvom vi i Danmark formelt har ligestilling mellem kønnene, kan vi absolut ikke se os fri for at skulle arbejde med ligestilling. Der er stadig mange kønsstereotype normer i institutioner, i uddannelsessystemet, på arbejdspladser m.v., der påvirker vores forventninger og adfærd.

Hvis vi skal bryde de mønstre, skal vi turde tale om dem og debattere problemerne. Men det er svært og kræver mod. PlanBørnefonden har derfor stiftet Pigeprisen, som uddeles hvert år på FN’s Internationale Pigedag den 11. oktober. Pigeprisen skal skærpe fokus på det afgørende behov, der er for at fremme ligestilling mellem kønnene og anerkende de aktører, som aktivt arbejder for lige rettigheder og muligheder – uanset køn.

Prisen hylder en person, en organisation eller en virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats inden for ligestilling ved at bidrage til holdningsændringer og ved at iværksætte tiltag, som kan fremme ligestilling mellem kønnene.

En jury har ud fra en række indstillede kandidater nomineret følgende tre til PlanBørnefondens Pigepris 2019.

Eir Soccer
Den danske forening udbreder glæden ved fodbold til unge piger og kvinder i hele verden. Foreningen står bl.a. bag amatørturneringen Global Goals World Cup og Asylum United, der tilbyder fodboldtræning og anden fysisk og social aktivitet for kvinder i det danske asylsystem for at forbedre deres fysiske og psykiske livsvilkår.

Derudover står Eir Soccer i det kommende år for at udvikle en ny trænermanual. Gennem workshops med deltagere fra 12 forskellige lande skal der udvikles koncepter, der fungerer på tværs af sprog, sociale klasser og kulturelle skel. I 2020 er planen at introducere den nye trænermanual i udsatte områder i Danmark, hvor det er særlig vanskeligt at få kvinder aktiveret i sport.

Med udgangspunkt i København har foreningen 15 yngre kvinder, som rejser ud og lærer andre at arrangere fodboldturneringer rundt omkring i verden. Til næste år går turen blandt andet til Jordan, Mumbai, Nigeria, Prag, New York, Dubai og Saudi Arabien.

Eir Soccer er nomineret til Pigeprisen for deres evne til at styrke piger og yngre kvinder fysisk og mentalt samt skabe glæde og sammenhold, danne netværk og inspirere til selv at gøre en forskel i sit nærmiljø.

Se mere om Eir Soccer her.

Anja Leighton
Som ung gymnasieelev blev Anja Leighton landskendt, da hun havde modet til at stille sig op og fortælle åbent om den kvindefornedrende tradition med de såkaldte “puttemiddage” på gymnasierne. Her blev piger fra den yngste årgang – udvalgt på deres udseende – inviteret til middage hos de ældste drenge, hvor de bl.a. blev udsat for sexistiske lege. Anja endte med at tage tidligt hjem, fuld og ked af det efter en række druklege. Et år senere stod hun frem og fortalte om sine oplevelser og om de sociale strukturer, der gør, at unge piger som hende selv anser det som værende prestigefyldt at deltage i middagen. Senere skrev hun også bogen “Aldrig kun til pynt” for at gøre op med det pres, unge kvinder lever under.

Normer og adfærd, der former den sociale forståelse mellem mænd og kvinder, dannes i skolen og måske særligt i teenagealderen. En accept af “puttemiddage” er en accept af et kvindesyn, som kan grundfæste sig resten af livet, herunder at det skulle være naturligt at foretage en udskillelse imellem de “flotte” og de andre. Dette kvindesyn ser vi desværre stadig i flere brancher.

Anja Leighton er nomineret til PlanBørnefondens Pigepris, fordi hun havde modet til at fortælle om sine oplevelser i medierne. Hun tør stå frem og være ansigtet på en vigtig debat om, hvordan unge på gymnasierne behandler hinanden, selvom hendes ærlighed har medført en modreaktion med hetz og chikane fra hendes jævnaldrende.

Vibeke Næser
På verdensplan lever mindst 200 millioner piger og kvinder med følgerne af omskæring, hovedparten i Afrika og mellemøsten. I Danmark er omskæring af piger og kvinder et problem, som ikke får tilstrækkeligt fokus eller prioritering, selvom der er mange eksempler på herboende piger, der bliver taget med til forældrenes hjemlande for at blive omskåret. Det er et indgreb, der kan have voldsomme konsekvenser for en piges liv: Det kan medføre alt fra manglende nydelse ved sex over kroniske smerter til komplikationer og i værste fald dødsfald under fødsler. Det har den danske læge Vibeke Næser sat sig for at gøre noget ved.

Vibeke er en ung ildsjæl, som igennem forskning, klinisk arbejde, bestyrelsesposter og græsrodsarbejde har gjort en kæmpe indsats for at skabe opmærksomhed og politisk handling omkring omskæring af piger, ikke mindst på dansk jord. Og behovet er stort. Sammenlignet med vores nordiske naboer sakker Danmark nemlig bagud i forhold til viden om og handlingsplaner imod omskæring. Der er i dag ingen konkrete tal på, hvor mange piger og kvinder i Danmark, der er blevet omskåret, men undersøgelser peger på, at cirka 8.000 kvinder i Danmark er omskåret (ofte blev de det, før de immigrerede til Danmark), og op imod 15.000 danske piger er i fare for at blive omskåret (baseret på tal fra Norge, som er det bedste, vi har at sammenligne med til dato).

Vibeke er nomineret til PlanBørnefondens Pigepris for sin kamp for at sætte det vigtige emne på dagsordenen i Danmark, så vi kan kæmpe for, at færre piger skal udsættes for det skadelig indgreb.

Vinderen bliver afsløret ved et arrangement på Gasværksvejens Skole i København på Pigedagen den 11. oktober. Prisen bliver overrakt af udviklingsminister Rasmus Prehn sammen med den 14-årige pige Farzana fra Bangladesh, der forinden har holdt tale for skolens elever sammen med H.K.H. Kronprinsessen for at sætte fokus på pigers ret til at gå i skole.