Innovative og dynamiske partnerskaber skal sikre en verden med adgang til vand for alle

Af Johanne Møller

UNICEF’s Sustainable Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Innovation Hub, PlanBørnefonden, UNICEF Danmark og Udenrigsministeriet er gået sammen om en fælles vision for universel adgang til vand, sanitet og hygiejne – og samler aktører og eksperter for at sætte fokus på fælles læsninger på verdens vandkrise.

Mangel på rent vand og ordentlige sanitet- og hygiejnefaciliteter (WASH) går først og fremmest hånd i hånd med de fattigste og mest udsatte dele af verden, hvor klimaforandringer og ekstremt vejr som tørke og oversvømmelser rammer hårdest.

Børnene er oftest de største ofre

Dagligt dør omkring 1000 børn under fem år alene på grund af mangel på rent vand. Samtidig oplever de berørte områder konsekvenser som øget ustabilitet, flere konflikter og større migrationsstrømme.

Så tænk, hvordan verden ville se ud, hvis alle havde adgang til rent vand samt ordentlig sanitet og hygiejne!

Trods positive resultater og global fremgang er der endnu lang vej, hvis FN’s Verdensmål 6 – rent vand og sanitet for alle – skal realiseres inden 2030. 2,2 milliarder mennesker mangler stadig adgang til rent vand og 3,5 milliarder – tæt på halvdelen af verdens befolkning – lever ligeledes uden ordentlige hygiejne- og sanitetsfaciliteter. Og i skrivende stund kræver det, at de hidtidige globale indsatser seksdobles, hvis Verdensmål 6 skal realiseres. Der er med andre ord behov for at tænke i nye baner for at sætte skub i udviklingen af de nødvendige løsninger.

Partnerskaber for WASH

I slutningen af oktober arrangerede UNICEF’s Sustainable WASH Innovation Hub, PlanBørnefonden, UNICEF Danmark og Udenrigsministeriet derfor et fælles ”WASH-roundtable” i FN-Byen i København. Her var flere danske og internationale aktører og eksperter samlet for at præsentere konkrete forslag og cases med fokus på ny teknologi, innovative løsninger, dynamiske partnerskaber og nye metoder til at rejse midler som samlet kan bidrage til at løse den globale vandkrise.

”Når vi ved, at de nuværende indsatser skal seksdobles for at sikre adgang til sikkert drikkevand inden 2030, kan vi ikke fortsætte business as usual. Jeg er rigtig glad for, at vi formår at samle så mange engagerede individer og organisationer, der alle ønsker at bidrage til fremtidens innovative WASH-løsninger” – Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark

Et af UNICEF’s konkrete tiltag er, med støtte fra den danske regering, etableringen af den globale Sustainable WASH Innovation Hub i København. Og placeringen i den danske hovedstad er ikke nogen tilfældighed. Danmark har nemlig en unik position og mulighed for at tage en ledende rolle i kampen mod verdens vandkriser i kraft af ekspertise, teknologi, politisk vilje, globalt udsyn og ikke mindst evnen til at arbejde i partnerskaber på tværs af sektorer.

”Danmark er stolte over at være vært for UNICEFs innovationshub for vand og sanitet. Vi deler en vision om at skabe et globalt hjem for innovative og skalerbare løsninger på den globale vand- og sanitetskrise for at fremskynde den grønne omstilling” – Dan Jørgensen, Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

Et af UNICEF’s Sustainable WASH Innovation Hub vigtigste formål er at samle de stærkeste og vigtigste WASH-kapaciteter – herunder danske og internationale eksperter, forskere og repræsentanter for både virksomheder og fonde, hvis samlede fælles bidrag skal sætte skub i udviklingen for at løse de globale udfordringer.

Ingen kan løse den globale vandkrise alene. Det kræver fælles handlinger og samarbejde, hvis børn verden over skal få adgang til sikre WASH-løsninger i fremtiden. Den opadgående kurve for de nødvendige transformative forandringer kræver fortsat dedikeret fokus og investeringer. Her spiller UNICEF’s WASH-innovationshub en nøglerolle som et globalt samlingspunkt for bæredygtige og innovative løsninger, der skal til for at realisere visionen om en fremtid med adgang til sikkert rent vand for nuværende og kommende generationer” – Thomas Davin, Direktør, UNICEF Innovation Office.

Danmark i front

Netop investeringer og partnerskaber med privatsektoren spiller en afgørende for udviklingen og etablering af bæredygtige og langsigtede løsninger. PlanBørnefonden og UNICEF Danmark har begge omfattende partnerskaber med Grundfos Fonden, der er blandt de førende aktører indenfor vand og bæredygtig udvikling. Fonden har specialiseret sig i indsatser og partnerskaber, der fremmer udviklingen af bæredygtige lokalsamfund og sætter vandkrisen på agendaen både i Danmark og globalt.

Vand er et af de vigtigste temaer i kampen mod klimaforandringer og arbejdet med klimatilpasning, og derfor er det vigtigt, at vand er politisk topprioritet” – Kim Nøhr Skibsted, direktør for Grundfos Fonden.

Der er stadigvæk langt til målet om rent vand og sanitet til alle, og for at sætte tempoet op er der særligt brug for at tænke i nye baner, ikke bare teknologisk, men også i måden vi arbejder på. Og her skal Danmark turde at gå i front.

For at løse den globale vandkrise, har vi brug for kompetence-drevne partnerskaber, innovative løsninger og private investeringer. Det er vigtigt for at sikre adgang til rent og sikkert drikkevand, sanitet og hygiejne – også til de børn og familier, som lever i de mest marginaliserede lokalsamfund i udviklingslande. Og den danske vandsektor og -aktører er i en unik position til at tage en ledende rolle i dette” – Anne Smith Petersen, Vicedirektør PlanBørnefonden.

UNICEF’s Sustainable WASH-Innovation Hub, PlanBørnefonden, UNICEF Danmark og Udenrigsministeriet sigter sammen mod og opfordrer samtidig alle, der har midler og muligheder for at være med til at udvikle, medskabe og skalere nye innovative vandløsninger til direkte gavn for milliarder af mennesker og samtidig til den globale bæredygtige udvikling, som i sidste ender kommer alle til gode.