PlanBørnefonden fordømmer menneskerettighedskrænkelser i Iran

Af Dorthe Petersen

PlanBørnefonden fordømmer på det kraftigste de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der finder sted i Iran, og Mahsa Aminis død i fængslet.

PlanBørnefonden er chokerede over drabet på mindst 23 børn og mange flere unge mennesker, der deltog i fredelige protester i Iran. Vi er solidariske med børn og unge, der udøver deres ret til at protestere fredeligt, og med piger og unge kvinder, der udøver deres grundlæggende rettigheder uden frygt for vold.

Overtrædelse af børns, pigers og kvinders rettigheder

FN har kraftigt opfordret Iran til at overholde sine internationale menneskerettighedsforpligtelser, navnlig forpligtelserne i henhold til Børnerettighedskonventionen. FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder har opfordret til øjeblikkelig løsladelse af alle vilkårligt tilbageholdte personer og har indtrængende opfordret de iranske myndigheder til at foretage hurtige, upartiske og uafhængige undersøgelser af alle påståede krænkelser og retsforfølge de ansvarlige.

Alle børn og unge har ret til at leve et liv uden nogen form for vold og fortjener at vokse op i et sikkert, fredeligt og udviklende miljø, hvor de fuldt ud kan udøve deres rettigheder. Kønsbaseret vold er en krænkelse af disse rettigheder.

PlanBørnefonden og Plan International vil fortsætte sit omfattende arbejde med at sætte en stopper for kønsbaseret vold i hele verden. Alle piger og unge kvinder skal frit kunne bestemme, hvad de vil have på, og få deres stemme hørt. Vi er solidariske med dem og opfordrer til, at denne afskyelige vold bringes til ophør.