PlanBørnefonden sætter fokus på vold mod piger i Folketinget

Af Karen Mygind

Hvordan sikrer vi effektive og bæredygtige indsatser i kampen mod vold mod piger og kvinder? Det diskuterede PlanBørnefonden, politikere og andre organisationer ved konferencen “Danmark i front internationalt for piger og kvinders rettigheder” i Folketinget d. 24. marts.

På verdensplan er pigers og kvinders rettigheder og sundhed under pres, og for første gang i årtier ser vi stigninger i kønsbaseret vold, børneægteskaber, usikre aborter og seksuelle krænkelser – ikke mindst i lande og områder påvirket af krig og konflikt.

Med det som bagtæppe var Udenrigsudvalget, Folketingets Tværpolitiske Netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og Udenrigsministeriet værter, da PlanBørnefonden og en række andre organisationer deltog i konferencen “Danmark i front internationalt for piger og kvinders rettigheder” for at sætte fokus på vold mod piger og kvinder.

Behovet for at sætte ind mod vold mod piger og kvinder er stort – og de sidste to års corona-krise samt konflikter i blandt andet Ukraine, Etiopien, Syrien, Myanmar, Sahel-regionen og Afghanistan har kun forstørret problemet på verdensplan.

Op mod 1 milliard børn mellem 2-17 år har oplevet fysisk, seksuel og psykisk vold eller forsømmelse det seneste år. 15 millioner piger i alderen 15-19 år har været udsat for seksuelt overgreb og mindst 200 millioner nulevende piger og kvinder i alderen 15 til 49 år er tvangsomskåret.

PlanBørnefonden arbejder med partnere både i byer og i landområder i en række lande for at bekæmpe vold mod børn og unge – ikke mindst piger og unge kvinder, som rammes ekstra hårdt.

Head of Urban Programming i PlanBørnefonden, Morten Lynge, var i Folketinget for at understrege, at der skal sættes ind mod kønsbaseret vold, lang tid før en krise rammer.

Vi skal sætte ind før krisen rammer

Head of Urban Programming i PlanBørnefonden, Morten Lynge, forklarede for udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen og resten af tilhørerne, at der skal sættes ind mod kønsbaseret vold, lang tid før en krise rammer.

Fakta om vold mod piger

  • Op mod 1 milliard børn mellem 2-17 år har oplevet fysisk, seksuel og psykisk vold eller forsømmelse det seneste år
  • 15 millioner piger i alderen 15-19 år har været udsat for seksuelt overgreb og mindst 200 millioner nulevende piger og kvinder i alderen 15 til 49 år er tvangsomskåret
  • Hvert år bliver 2 millioner piger under 15 år gravide på verdensplan

“Hvis vi venter med at sætte ind, til krisen rammer, er vi for sent ude. De problemer, der er i ‘fredstid’, bliver forstærket, når krisen rammer – fx så vi en fordobling af kønsbaseret vold udøvet mod de unge, vi arbejder med i Kenya. Vold skaber mere vold – derfor skal vi forstå den og synliggøre den, så vi sammen kan bekæmpe den, inden en krise rammer”, forklarede Morten Lynge på konferencen på Christiansborg, hvor der også var præsentationer fra blandt andet Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp og Sex & Samfund.

Unge viser vejen

PlanBørnefonden arbejder blandt andet med at understøtte og ruste unge mennesker i slumkvarterer i Kenya til at tage initiativer for at bekæmpe volden der, hvor de bor. De unge støttes eksempelvis i at udvikle spørgeskemaer, indsamle data i deres lokalområde, tolke og formidle data til det lokale politi, politikere, på skoler og i resten af deres lokalsamfund.

“Det er helt afgørende at inddrage de unge i bekæmpelsen af vold. Det er ikke et let rum for dem at træde ind i for de unge; de frygter myndighederne – og ofte med meget god grund. De oplever på ingen måde at være ligeværdige med myndighederne. Men her er data og dokumentation en fantastisk hjælp. De unge mænd og især de unge kvinder oplever at blive taget langt mere alvorligt, når de har data til at bakke deres påstande op med”, forklarede Morten Lynge.

Danmarks udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, er formand for en global alliance med 97 stater og internationale organisationer, der har til formål at bekæmpe vold mod piger og kvinder i kriser. Det giver Danmark en unik chance for at gå forrest for at sikre verdens piger og kvinder imod vold og overgreb.

Danmark i front for piger og kvinders ret til at undgå vold

Danmark har lige nu en unik chance for at gå forrest for at sikre verdens piger og kvinder imod vold og overgreb. Danmarks udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, er formand for en global alliance med 97 stater og internationale organisationer, der har til formål at bekæmpe vold mod piger og kvinder i kriser.

”Kriser og konflikter rammer piger og kvinder skævt – både på deres sundhed, uddannelse og sårbarhed overfor seksuel og kønsbaseret vold. Danmark vil gå forrest for at skabe forandringer for verdens piger og kvinder, og her har vi brug for et stærkt samarbejde på tværs af regeringer, civilsamfundsorganisationer og lokale partnere ude i landene. Kun sådan skaber vi reelle forandringer”, sagde udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i sin åbningstale.

”Den mulighed der ligger i formandskab for den globale alliance må og skal Danmark bruge. Danmark har tradition for at gå i front for ligestilling globalt og bekæmpelse af vold og andre overgreb mod piger og kvinder må siges at være et afgørende område at sætte ind på”, understregede Morten Lynge på konferencen.