SMS-beskeder forbedrer gravides sundhed i Benin

Af Cathrine Nørgaard

Viden hænger uløseligt sammen med sund graviditet. Derfor samarbejder Maternity Foundation og PlanBørnefinden for at oplyse gravide og kommende fædre om sundhed gennem SMS-beskeder, og projektet viser allerede lovende resultater.

I Danmark er der meget at fejre på mors dag. For de fleste er dagen forbundet med glæde og taknemmelighed, som typisk kommer til udtryk gennem chokolade og blomster til vores mødre. I verdens fattigste lande står det dog markant anderledes til: Mange kvinder vælger ikke selv, hvornår de vil have børn, og den hyppigste dødsårsag for unge piger mellem 15-19 år er graviditet og fødsel. Hvert år dør 2,8 millioner gravide kvinder og nyfødte babyer. Det er 1 dødsfald hvert 11 sekund, og for det meste sker det af årsager, der kunne have været forhindret. Og situationen er kun blevet forværret under COVID-19.

Men i år er der endelig noget at fejre for mødre i det vestafrikanske land Benin.

I samarbejde med Maternity Foundation arbejder vi nemlig for at nedbringe antallet af kvinder, der dør i barselssengen. Ved hjælp af en ny SMS-service får de kommende forældre nu vigtig viden om graviditet, fødsel og amning direkte på deres telefon.

Efter projektets første fase er det tydeligt, at potentialet er stort. Det fortæller Iben Rasmine Østergaard Marcussen, Programme Manager hos PlanBørnefonden:

”Projektet har fået en rigtig god modtagelse. I lokalsamfundene i eksempelvis Benin florerer der rigtig mange myter om, hvordan kvinder skal opføre sig, når de er gravide, for eksempel at de ikke må spise protein eller frugt. Men med vores nye SMS-beskeder får vi evidensbaseret viden ud til de mange gravide kvinder, som lever langt ude på landet, og som ellers er rigtig svære at få fat på,” siger hun.

Fædrene bliver mere involverede

Et vigtigt fokus for projektet er at inddrage fædrene i kvindernes graviditet. Det er nemlig oftest dem, der har en mobiltelefon. Derfor er det typisk de kommende fædre, som modtager SMS’erne med de gode råd og vejledning. Og det har en positiv effekt på deres involvering i graviditeten.

”Flere par peger på, at den interne kommunikation mellem den kommende mor og far er forbedret. De taler simpelthen om nogle ting, som de ellers ikke ville tale om. Derudover fortæller flere mænd også, at de giver de gode råd videre til deres venner og andre kommende fædre. De bliver simpelthen mere involverede i deres kæresters graviditet,” fortæller Iben Rasmine Østergaard Rasmussen.

En mand fremhævede for eksempel, hvordan han har givet sin viden videre ved at opfordre en af sine venner til at opsøge læge, fordi hans gravide kone begyndte at bløde, ligesom flere familier er begyndt at tale med deres børn om SMS’erne. På den måde bliver den vigtige information givet videre.

Ud over at samarbejde om SMS-beskederne til vordende forældre, arbejder Maternity Foundation og PlanBørnefonden sammen på at udrulle Maternity Foundation’s Safe Delivery App, et digitalt træningsredskab til jordemødre, i en række lande i Afrika. Det kan komme jordemødre som Nicola Zewga til gode – og i sidste ende skabe flere sikre graviditeter i Benin og flere afrikanske lande.

SMS’er giver bedre adgang til jordemødre

Klinisk chef og jordemoder i Maternity Foundation, Agnete Nørrelund-Madsen, fortæller, at løsningen er særlig velegnet til de landlige områder i verdens fattigste lande, hvor der er langt til nærmeste by og ofte meget langt til nærmeste sundhedsklinik:

”Når vi sender påmindelser om aftaler med jordemødre og læger til de kommende mødre og fædre, ser vi, at det rent faktisk skaber en efterspørgsel efter sundhedstilbuddene, som ellers er meget svær og ressourcekrævende at skabe. Vi har længe haft stort fokus på, at sundhedsydelserne skulle blive bedre ved at uddanne jordemødre og sygeplejersker. Men hvad nytter det, hvis de gravide ikke kommer ind på klinikkerne alligevel? Det har det her projekt gjort noget ved,” fortæller Agnete Nørrelund-Madsen.

SMS-løsningen er et led i et større samarbejde mellem PlanBørnefonden og Maternity Foundation om at bruge mobile og digitale løsninger til at forbedre mødre- og spædbørnssundhed ude i verden. Sammen arbejder vi også på at udrulle Maternity Foundation’s Safe Delivery App, et digitalt træningsredskab til jordemødre, i en række lande i Afrika. SMS-løsningen er indtil nu udviklet og testet i Benin, og med tiden er planen at udrulle den i flere lande som led i arbejdet for sunde graviditeter og fødsler for verdens mødre.

Fakta om piger og graviditet