Solceller skal bekæmpe ungdomsarbejdsløshed i Benin

Med støtte fra en dansk fond og to virksomheder vil PlanBørnefonden få unge kvinder ind på arbejdsmarkedet i Benin og samtidig bidrage til den grønne omstilling.   

62 procent af Benins befolkning er under 25 år, ungdomsarbejdsløsheden er stor og fattigdom udbredt i det vestafrikanske land. Samtidig investerer landet massivt i grønne løsninger, men de unge – særligt kvinderne – er afskåret fra ordentlige uddannelses- og jobmuligheder.

Med støtte fra Mica Fonden, Danske Commodities og Kemp & Lauritzen giver PlanBørnefonden fire erhvervsuddannelser i Benin mulighed for at oprette en ny linje, hvor unge, især kvinder, kan uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg. Samtidig får de uddannelse i iværksætteri og forretningsforståelse, så de kan blive selvstændige og selv skabe arbejdspladser for andre unge.

Foto: Plan Benin

”Alt for mange piger og unge kvinder får aldrig chancen for at bryde ud af fattigdom, bidrage til økonomien og sikre sig en fremtid. Uddannelse og beskæftigelse er den direkte vej ud af fattigdom, og de grønne løsninger kan være med til at bane vejen,” siger Dorthe Petersen, direktør i PlanBørnefonden.

Der er få kvinder i elektrikerfaget i Benin. For at sikre at de unge kvinder kan gennemføre uddannelsen bliver erhvervsskolelærerne efteruddannet i ligestilling for at skabe et trygt studiemiljø på de fire erhvervsskoler.

Samtidig bliver der uddelt økonomisk støtte i form af stipendier til de unge kvinder, der har mest brug for det. Skoleskemaet bliver tilpasset kvindernes behov, så børnepasning og transport ikke bliver en hindring.

Klimakamp og ligestilling går hånd i hånd

Kun en tredjedel af befolkningen i Benin har adgang til elektricitet, og langt det meste strøm er importeret. Regeringen i Benin har igangsat flere initiativer, der skal udbrede brugen af solceller. Solpaneler sælges på hvert et gadehjørne i Benin, men kun få har færdighederne til at installere og vedligeholde dem.

”Der mangler et vigtigt led, hvis den grønne omstilling skal lykkes, og arbejdsløsheden skal falde. Ikke kun i Benin, men mange steder i verden: Ligestilling. Det nytter ikke, hvis det kun er halvdelen af befolkningen, der kan bidrage til udviklingen. Klimakamp og ligestilling går hånd i hånd. Det her er et skridt på vejen.” siger Dorthe Petersen.

”Derfor er jeg rigtig glad og stolt over, at Mica Fonden, Danske Commodities og Kemp & Lauritzen vil tage det skridt sammen med de unge i Benin, vores lokale kollegaer og os. Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i vores arbejde” siger hun.