Solid NGO-erfaring og forretningsforståelse: Nyt medlem til PlanBørnefondens bestyrelse

Af Andreas Malmos

38-årige Amie N´Dong indtræder pr. 1. november i PlanBørnefondens ulønnede bestyrelse. Hendes mål er at være med til at sikre fondens fortsatte vækst og resultater for verdens mest udsatte børn og unge.

Amie N´Dong har en master i afrikastudier og har i forvejen professionel erfaring fra værdidrevne forretningsprojekter i udviklingslande samt erfaring fra udviklings- og humanitære organisationer. Den erfaring bringer hun med ind i PlanBørnefondens bestyrelse.

”Amie kommer med solid erfaring fra NGO-branchen, der udmønter sig i en bred viden om udviklingsarbejde og virksomhedsdrift i flere afrikanske lande samt fundraising og donorrelationer,” siger forperson i PlanBørnefondens bestyrelse Stine Bosse.

PlanBørnefondens nye bestyrelsesmedlem er medstifter og direktør i den værdidrevne virksomhed Social Vanilla, der blandt andet arbejder for bedre forhold for afrikanske vaniljebønder. Tidligere var hun en del af Social Foodies hvor hun bestyrede deres værdikæde projekter i en række afrikanske lande.

”Jeg håber at bidrage med min erfaring i at drive udvikling i skrøbelige stater i Øst- og Vestafrika og jeg glæder mig til at være med på rejsen sammen med PlanBørnefonden,” fortæller Amie N’Dong.

Hun afløser Allan Fenger, der gennem en årrække var bestyrelsesformand for Plan Danmark og sidenhen næstformand og medlem af PlanBørnefondens bestyrelse, og som efter mange år nu har ønsket at udtræde. Erhvervet som bestyrelsesmedlem i PlanBørnefonden har været oprettet som stillingsopslag, og flere end 60 har søgt stillingen. PlanBørnefondens bestyrelse består af otte medlemmer.

OM PLANBØRNEFONDEN

PlanBørnefonden arbejder langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder for at sikre børn og unges rettigheder og skabe lige muligheder for alle uanset køn. Det sker i tæt samarbejde med vores kollegaer i Plan International i 77 lande over hele verden. PlanBørnefonden er en del af Plan International, der har sikret børns rettigheder i mere end 80 år. Sammen med lokale ledere og myndigheder arbejder vi hver dag for at bidrage til at indfri FN’s 17 Verdensmål for at skabe en bedre verden for børn, unge og deres forældre.