Tidligere sponsorbørn laver journalistik til danske unge

Af Andreas Malmos

Det er ikke danske korrespondenter, der står foran kameraet på Danmarks nye medie om udviklingslande, Tingenes Verden. I samarbejde med lokale, unge mobiljournalister fra Asien, Afrika, Syd- og Mellemamerika vil mediet publicere visuelt stærke historier på Instagram, der viser verdens udvikling på godt og ondt. Mange af mobiljournalisterne er tidligere sponsorbørn hos PlanBørnefonden.

”Mange af vores historier tager afsæt i udfordringer, dilemmaer eller succeser fra unge menneskers hverdag. Vi er af den overbevisning, at de historier er de lokale unge bedst til selv at fortælle,” siger chefredaktør Sune Gudmundsson.

Målgruppen for Tingenes Verden er unge danskere, og mediet er resultatet af en idekonkurrence, som Udenrigsministeriet udskrev i foråret 2021. Mediet er udviklet af Journalistbureauet TANK, ngo’en PlanBørnefonden og rådgiver Morten Ro. Mediet er drevet af Foreningen Tingenes Verden, der er non-profit.

Unge, der er tidligere sponsorbørn, får redskaber til at fortælle historier fra deres lokalsamfund til et globalt publikum. Her er en mobiljournalist fra Nepal i gang med optagelser. Foto: Plan Nepal

Det er PlanBørnefondens netværk af unge mobiljournalister i over 40 lande, som Tingenes Verdens redaktion har indledt et samarbejde med. De unge er blevet oplært af PlanBørnefonden til at bruge deres mobiltelefoner til at fortælle historier. Derfor kaldes de mobiljournalister eller mojos.

“Vi synes det er afsindigt vigtigt, at de unge, vi arbejder med i det globale syd, får mulighed for at fortælle deres egen historie. Vi behøver ikke at tale på vegne af dem. Gennem Tingenes Verden er det vores håb, at danske unge identificerer sig med børn og unge i udkants-Bangladesh eller slum-områder i Lima eller Nairobi,” siger Kommunikationschef i PlanBørnefonden Signe Holme.

Tingenes Verdens aflønner mobiljournalisterne for deres arbejde ud fra takster, som PlanBørnefondens landekontorer har fundet rimelige. Mediet vil gerne fortælle om PlanBørnefondens og de andre udviklingsorganisationernes arbejde, men med fuld redaktionel frihed.

Ting forbinder mennesker

Mediet hedder Tingenes Verden, fordi det tager udgangspunkt i genstande, der fylder i målgruppens hverdag.

”Ved at sætte spot på vores brug af forskellige ting, fortæller Tingenes Verden overraskende historier om, hvad der samler og adskiller mennesker på tværs af kontinenter, om danskernes globale forbindelser og om Danmarks udviklingspolitiske engagement,” siger chefredaktør Sune Gudmundsson.

Tingenes Verden udkommer primært på Instagram og på sigt også TikTok. Mediet har også en hjemmeside.

Til efteråret udkommer Tingenes Verden også i en undervisningsversion, der er målrettet udskolingen. Det sker i et samarbejde med undervisningsmediet Koncentrat.