Sponsorresultater i Burkina Faso

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande. Over halvdelen af befolkningen lever i ekstrem fattigdom, og mange har ikke engang adgang til toiletter. Derfor yder vores mange sponsorer en kæmpe støtte for de lokalsamfund, hvor sponsorbørnene bor.

80 procent af befolkningen i Burkina Faso bor i fjerntliggende landområde, hvor kun de færreste har adgang til latriner. Piger færdiggør sjældent deres skolegang, og omkring 80 procent af børnene bliver aldrig registreret og får en fødselsattest, hvilket gør det umuligt for dem at gå til eksamen.

Derfor går vores sponsoreres støtte især til at forbedre hygiejnen, få flere piger i skole og få flere børn registreret ved fødslen, så de i højere grad kan komme i skole og få en uddannelse. Herunder kan du læse, hvad vores sponsorers støtte er gået til det seneste år i områderne Ziro og Bazega, hvor der bor flest sponsorbørn.

Bazega

 • 1. Skole og uddannelse
  • Gennem oplysning og undervisning er forældre og undervisere i området
   blevet mere opmærksomme på at uddanne, inddrage og involvere deres
   børn i beslutninger, der omhandler dem.
  • 218 unge har fået en erhvervsuddannelse.
  • 70 skoler har oprettet pigeklubber og elevråd, som giver eleverne indflydelse på skolen.
  • 643 elever og 96 lærer har fået undervisning i, hvordan de kan tage del i
   lokalsamfundet.
  • 1.098 elever har hørt foredrag fra lokale undervisere om elevinddragelse
   og deltagelse i skolerne.
 • 2. Stop vold i skolen
  • 9.000 mennesker er blevet oplyst om problemer med vold og
   børnemishandling gennem radio og teater.
  • 23 unge er blevet undervist i børns rettigheder og trænet i at
   undervise jævnaldrende.
  • 12 lærere og 2 skoleinspektører er blevet undervist i at inddrage børn og
   undgå vold mod børn.
  • Nye pædagogiske tilgange, der har barnet i fokus, er blevet indført.
 • 3. Ernæring til børn
  • 239 ledere og andet sundhedspersonale har fået undervisning i god ernæring
   til børn og unge.
  • 20 byer har været med i et projekt med fokus på bedre ernæring til
   gravide, ammende mødre og børn i alderen 0-5 år. Projektet gik især ud
   på at integrere søde kartofler i diæten, fordi det er kilde til god næring.
  • 20 selvhjælpsgrupper har hjulpet hinanden og sikret, at 4.828 børn får bedre
   mad.

Jeg bor 25 kilometer fra min skole. Takket være den cykel jeg har fået gennem PlanBørnefonden, kan jeg nu nemt komme i skole.

Florence, 15 år, Ziro

Ziro

 • 1. Skole og uddannelse
  • 4.571 børn har fået betalt skolekontingent.
  • 2.287 børn er kommet i børnehave, efter at 12 nye børnehaver er blevet bygget.
  • 12 nye klasseværelser er blevet bygget og møbleret.
  • 50 udsatte piger har fået skolematerialer.
  • 35 piger har fået cykler, så de lettere kan komme i skole.
  • 15 grundskoler og 2 gymnasier har fået undervisningsmateriale.
  • 80 piger er uddannet i iværksætteri og forsynet med husdyr, symaskiner
   etc. til brug i deres virksomhed.
 • 2. Hygiejne og sundhed
  • 10 social- og sundhedscentre med medicinsk udstyr er oprettet.
  • 10 landsbyer og 12 skoler har fået forbedret hygiejne og sanitet.
  • 8 skolelatriner og 265 familielatriner er blevet bygget.
  • 174 familier og 12 skoler har fået adgang til håndvaske – herudover har
   skolerne fået sanitetssæt og lærer-manualer om hygiejne.
  • 12 skoler har etableret sundhedsklubber med hygiejne-ambassadører, der har fået viden om god hygiejne og sanitet.
  • 92 lærer, 9 skoleinspektører, 120 forældrerepræsentanter, og 108
   hygiejne og sanitets-ambassadører er blevet trænet i god hygiejne og
   viden om sanitet.
  • 24 murer er oplært i og har fået udstyr til at kunne bygge latriner.
  • Vi har lavet oplysningsarbejde om seksuel og reproduktiv sundhed og
   seksuel vold mod piger i skoler og hos familierne.
 • 3. Fødselsattester
  • 2.103 børn har fået fødselsattester.
  • 7 dialog-sessions om vigtigheden af fødselsattester er afholdt.
  • 47 mobile retskontorer til registrering af fødselsattester er oprettet.
  • Radioprogrammer og spots om vigtigheden af fødselsattester har skabt
   yderligere opmærksomhed om vigtigheden af fødselsattester.

Ziro og Bazega er nogle af de steder i Burkina Faso, hvor der bor flest sponsorbørn.

MØD ET SPONSORBARN

Mød sponsorbarnet Claire, som bor i Benin, og drømmer om at blive matematiklærer.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform