Selvom COVID-19 begynder at være fortid herhjemme, så kan verdens mest udsatte børn og unge ikke vende pandemien ryggen. Her er nogle af de ting, der er sket i skyggen af pandemien.

Siden COVID-19 brød ud i 2020, har mennesker over hele verden fået ændret deres liv. Herhjemme er vi blevet mestre i at arbejde hjemme, men i nogle af verdens fattigste lande har de helt andre ting at tænke på.

Herunder har vi samlet nogle af de allerværste konsekvenser, vi har set i skyggen af COVID-19. Vi er til stede i nogle af de mest udsatte lande i verden for at bekæmpe netop disse tendenser, bl.a. ved at bygge håndvaske og sikre rent vand til nogle af de skrøbeligste samfund, og så sørger vi for at oplyse om konsekvenserne ved bl.a. børneægteskab. Der er nemlig mange, der ikke ved, hvor store konsekvenser det har at gifte sine døtre væk.

FLERE PIGER ER BLEVET OMSKÅRET UNDER PANDEMIEN

Når COVID-19 lukker samfund ned, betyder det blandt andet, at folk mister deres jobs, børn kan ikke gå i skole, og piger og kvinder er i større risiko for at blive udsat for overgreb. Ifølge FN’s Befolkningsfond kan yderligere to millioner piger bliver omskåret, fordi piger holdes hjemme og fordi arbejdet med at oplyse om de skadelige normer er lukket ned.

FLERE PIGER BLIVER GIFT SOM KONSEKVENS AF PANDEMIEN

Før COVID-19 lød vurderingen, at 100 millioner piger ville blive gift før 2030. Nu lyder tallet på 110 millioner. Pandemien har skabt den største stigning i antallet af børneægteskaber i 25 år. Det sker bl.a., fordi flere familier er blevet fattige og ikke har råd til at holde deres døtre i skole.

FÆRRE BØRN VENDER TILBAGE TIL SKOLEN EFTER NEDLUKNINGER

Et estimat lyder f.eks. på, at 30 procent af børnene i Uganda, som før pandemien gik i skole, aldrig vender tilbage igen. På verdensplan vurderes det, at helt op til 11 millioner piger aldrig vender tilbage til skolen.

FLERE PIGER ER BLEVET GRAVIDE PÅ GRUND AF PANDEMIEN

FN forventer, at der vil ske en stigning i antallet af teenagegraviditeter i de kommende år, fordi pigerne ikke kommer tilbage i skole. Unge piger, der ikke går i skole, bliver gravide dobbelt så ofte som dem, der går i skole. Red Barnet vurderer, at op til én million flere piger blev gravide i 2020 som konsekvens af COVID-19. Det svarer til en stigning på tre procent mere end forventet.

FLERE MØDRE ER DØDE SOM KONSEKVENS AF PANDEMIEN

En række nyere studier viser, at der er sket en stigning i mødredødelighed og antallet af dødfødte børn i særligt lav- og mellemindkomstlande. Partnervold er en af forklaringerne, men også dårlig adgang til sundhedssystemer.

FLERE LEVER I EKSTREM FATTIGDOM SOM FØLGE AF COVID-19

De seneste prognoser fra Verdensbanken viser, at andelen af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom for under 13 kroner om dagen, kommer til at stige for første gang siden 1998. Verdensbanken vurderer, at mellem 110 og 150 millioner nye mennesker kommer til at leve under den ekstreme fattigdomsgrænse som konsekvens af pandemien.

Din støtte nytter mere end nogensinde før

Vi ved heldigvis, at vi gør en forskel i de områder, vi arbejder i. På trods af COVID-19 giver vi unge mulighed for at komme i arbejde, og flere og flere kvinder føler sig trygge i Kenya, Zimbabwe og Uganda. Det og meget mere kan du læse om her.

Sådanne resultater kan kun lade sig gøre, fordi så mange sponsorer støtter os hver eneste dag. Det skaber håb for, at vi går en lysere fremtid i møde på trods af pandemien. Sammen gør vi en forskel.