Stop omskæring af piger. Bliv Pigestøtte

En 14-årig pige kigger genert ud bag gardinerne i en lille hytte.

”Hun er den nyeste brud i landsbyen,” fortæller pigens mor.

Pigens hytte er nybygget. Ny hytte betyder ny brud.

”Hun blev omskåret for et par måneder siden, så det betyder, at hun var klar til at blive gift,” siger pigens mor.

På grund af kriser forårsaget af eksempelvis ekstrem tørke bliver flere piger lige nu omskåret i Kenya. Det sker for at gøre dem klar til at blive gift, så familien har en mund mindre at mætte.

Omskæring af piger ødelægger millioner af liv hver dag. Hvis det fortsætter, vil 68 millioner flere piger blive omskåret frem mod 2030.

Når du støtter Pigefonden, er du med i kampen for at stoppe omskæring af piger. Vi oplyser lokalsamfundet, lederne, pigerne og familierne om konsekvenserne ved at omskære piger. Alt for få kender til konsekvenserne ved indgrebet. Information er afgørende, hvis det skal stoppes.

Derfor er omskæring af piger skadeligt

Omskæring af piger kaldes også FGM (Female genital mutilation) og er en procedure, der udføres på en kvinde eller pige for at ændre eller skade hendes kønsdele. Praksissen sker af ikke-medicinske grunde og indebærer, at man delvis eller helt fjerner hendes ydre kønsdele. Der er ingen fordele ved omskæringen. Det påfører kun varig skade for pigerne.

Der er flere måder at omskære en pige på, men en af dem er ved at sy vaginas åbning sammen med tråd. Ud over frygten for smerten ved at bryde seglet op, så er omskæring også forbundet med frygt for at blive opdaget, hvis man har sex ”for tidligt”. Dette indgreb sker nemlig ofte for at forhindre, at kvinden har sex før ægteskabet.

Omskæring medfører en lang række komplikationer ud over smerten. Nogle piger oplever hævelser i underlivet, får feber eller infektioner og urinvejsproblemer. I værste tilfælde forbløder pigen og dør.

Nogen oplever længerevarende effekter som smerter, hver gang de urinerer, smertefulde menstruationer, smerte under sex, risiko for svære komplikationer under fødsler (herunder risiko for at miste barnet) samt psykiske lidelser som PTSD.

Fakta om omskæring af piger

    • Mindst 200 millioner nulevende piger og kvinder i alderen 15 til 49 år er omskåret
    • Hvis praksissen fortsætter som i dag, vil yderligere 68 millioner piger være omskåret i 2030
    • Andelen af piger, der bliver omskåret, er faldet siden 1994 i de lande, hvor omskæring er almindeligt. Udviklingen er dog i risiko for at vende, fordi befolkningstallet stiger i de lande
    • I de lande, hvor omskæring af piger er mest udbredt, mener 7 ud af 10 piger, at omskæring af piger bør udryddes

Hvorfor omskærer man piger?

Omskæring af piger har ofte dybe kulturelle rødder. Omskæringen er med til at undertrykke piger og kvinder og viser, at uligheden mellem kønnene er stor. Ofte betragtes indgrebet som et vigtigt overgangsritual fra at være barn til at være kvinde. Mange steder tror man, at omskæring af piger vil sikre pigen et godt ægteskab og redde familiens ære. Omskæringen handler ofte også om bestemte forestillinger om, hvad der er acceptabel seksuel adfærd for kvinden.

Awa blev omskåret som barn, og hun har levet i smerte i seks år efter fødslen af en af sine døtre. De fleste piger i Burkina Faso bliver omskåret, men nu, hvor Awa kender til konsekvenserne ved indgrebet, vil hun ikke omskære sine døtre.

Hvor bliver flest piger omskåret?

Omskæring af piger og kvinder sker hovedsageligt i det vestlige, østlige og nordøstlige Afrika samt i nogle lande i Mellemøsten og Asien. Men det sker også i Europa, hvor migranter fra disse områder bor.

Over 90 procent af kvinder og piger i alderen 15 til 49 år i Guinea og Somalia har gennemgået en form for omskæring. Det samme gælder for over 80 procent af pigerne i Mali, Sierra Leone, Sudan, Egypten og Eritrea.

23 procent af pigerne i alderen 15 til 19 år er blevet omskåret i det vestlige og centrale Afrika. Det samme gælder for 24 procent i det østlige og sydlige Afrika samt hele 55 procent af pigerne i de arabiske stater.