Vi kæmper mod omskæring af piger

Omskæring af piger ødelægger millioner af liv hver dag. Mere end 200 millioner piger og kvinder over hele verden er allerede blevet omskåret. Hvis praksissen fortsætter som i dag, vil 68 millioner flere piger blive omskåret frem mod 2030.

Vi kæmper for alle børns rettigheder, herunder retten til at bestemme over deres egen krop. Vi er imod ethvert overgreb mod børn og tager afstand fra omskæring af alle børn uden medicinsk årsag. Vi har fokus på at forhindre omskæring af piger, da indgrebet kan ødelægge pigers liv.

Fakta om omskæring af piger

  • Mindst 200 millioner nulevende piger og kvinder i alderen 15 til 49 år er omskåret
  • Omkring 4,1 millioner piger blev omskåret i 2019. Når vi når 2030, er det tal med al sandsynlighed steget til 4,6 millioner piger per år, hvis praksissen fortsætter som i dag
  • Det svarer til, at yderligere 68 millioner piger bliver omskåret mellem 2015 og 2030
  • Andelen af piger, der bliver omskåret, er faldet siden 1994 i de lande, hvor praksissen er almindelig. Den udvikling er dog i risiko for at vende. I de lande, hvor den skadelige praksis er mest udbredt, stiger befolkningstallet nemlig, og er det også forventeligt, at flere piger vil blive omskåret i fremtiden

Hvad vil det sige at omskære piger?

Omskæring af piger kaldes også FGM (Female genital mutilation) og er en procedure, der udføres på en kvinde eller pige for at ændre eller skade hendes kønsdele. Praksissen sker af ikke-medicinske grunde og indebærer, at man delvis eller helt fjerner hendes ydre kønsdele. Der er ingen fordele ved omskæringen. Det påfører kun varig skade for pigerne.

Hvorfor omskærer man piger?

Omskæring af piger har ofte dybe kulturelle rødder. Omskæringen er med til at undertrykke piger og kvinder og viser, at uligheden mellem kønnene er stor. Ofte betragtes indgrebet som et vigtigt overgangsritual fra at være barn til at være kvinde. Mange steder tror man, at omskæring af piger vil sikre pigen et godt ægteskab og redde familiens ære. Omskæringen handler ofte også om bestemte forestillinger om, hvad der er acceptabel seksuel adfærd for kvinden.

Heldigvis har flere og flere har fået øjnene op for, hvor skadeligt det er at omskære piger. Igennem de sidste to årtier er andelen af piger og kvinder, der mener, at praksissen bør stoppes, fordoblet. I de lande, hvor omskæring af piger er mest udbredt, mener 7 ud af 10 piger, at omskæring af piger bør udryddes.

I 2020 lykkedes det efter lang tids pres fra menneskerettighedsorganisationer at gøre omskæring af piger ulovligt i Sudan. Selvom det kommer til at have betydning for en kæmpe del af landets piger og kvinder, betyder det ikke, at omskæring af piger stopper helt. Overalt i landet arbejder vi med unge som 20-årige Shadia for at oplyse om, hvor skadeligt det er at omskære piger. Shadia er selv blevet omskåret og ved, hvilken effekt det kan have på en piges liv.

Hvordan sker indgrebet – og hvad er konsekvenserne?

Ligegyldigt, om indgrebet foretages af en professionel eller amatør, er det meget skadeligt. Der er flere måder at omskære en pige på, men en af dem er ved at sy vaginas åbning sammen med tråd. Det er nemt at forestille sig, hvordan dette gør det sværere for kvinden at have sex. Ud over frygten for smerten ved at bryde seglet op, så er omskæring også forbundet med frygt for at blive opdaget, hvis man har sex ”for tidligt”. Dette indgreb sker nemlig ofte for at forhindre, at kvinden har sex før ægteskabet.

Omskæring medfører en lang række komplikationer ud over smerten. Nogle piger oplever hævelser i underlivet, får feber eller infektioner og urinvejsproblemer. I værste tilfælde forbløder pigen og dør.

Nogen oplever længerevarende effekter som smerter, hver gang de urinerer, smertefulde menstruationer, smerte under sex, risiko for svære komplikationer under fødsler (herunder risiko for at miste barnet) samt psykiske lidelser som PTSD.

Hvor er praksissen mest udbredt?

Omskæring af piger og kvinder sker hovedsageligt i det vestlige, østlige og nordøstlige Afrika samt i nogle lande i Mellemøsten og Asien. Men det sker også i Europa, hvor migranter fra disse områder bor.

Over 90 procent af kvinder og piger i alderen 15 til 49 år i Guinea og Somalia har gennemgået en form for omskæring. Det samme gælder for over 80 procent af pigerne i Mali, Sierra Leone, Sudan, Egypten og Eritrea.

23 procent af pigerne i alderen 15 til 19 år er blevet omskåret i det vestlige og centrale Afrika. Det samme gælder for 24 procent i det østlige og sydlige Afrika samt hele 55 procent af pigerne i de arabiske stater.

Sådan bekæmper vi omskæring af piger

Som sponsor hos PlanBørnefonden går din støtte også til, at vi kan udbrede kendskabet til omskæring af piger og oplyse lokalsamfundet, pigerne og familierne om konsekvenserne. Alt for få kender til de risici, der er forbundet med indgrebet, og information er afgørende, hvis det skal stoppes.

Awa fra Burkina Faso blev omskåret som barn. I Burkina Faso er 76 procent af piger og kvinder i alderen 15 til 49 år omskårede. Mange bliver syge som konsekvens – det blev Awa efter fødslen af sit tredje barn.

”Det er svært at sidde og gå. Jeg kan ikke arbejde. Det er fordi, jeg er blevet omskåret,” fortæller Awa, som er en af dem, vi har oplyst om konsekvenserne ved omskæring.

Efter at have levet i seks år med smerten, fordi hun ikke havde råd til behandling, fik hun støtte af Plan International til en operation.

Awa blev omskåret som barn, og hun har levet i smerte i seks år efter fødslen af en af sine døtre. De fleste piger i Burkina Faso bliver omskåret, men nu, hvor Awa kender til konsekvenserne ved indgrebet, vil hun ikke omskære sine døtre.

Efter at vi har oplyst om omskæring, vil Awa ikke lade sine døtre omskære.

“Nu kender jeg til konsekvenserne. Da jeg var syg, led jeg meget, så nu oplyser jeg andre om risikoen ved at omskære deres børn,” siger Awa.

Herunder kan du møde flere af dem, der kæmper mod omskæring med din støtte:

Vil du også forhindre omskæring af piger?