Vores plan med din støtte

Alle børn har ret til en tryg og god barndom. Derfor har vi lagt en plan, der sikrer, at verdens mest udsatte børn vokser op sunde og raske, uden vold og overgreb, at de får lov til at gå i skole og skabe sig en bedre fremtid.

Vi ved, at planen virker. Men ikke uden dig.

Med din støtte kan vi iværksætte indsatser, som sikrer, at flere børn kommer sikkert til verden. At de får mulighed for at udvikle sig trygt og sikkert og at de kommer i skole.

Hvad er planen?

Planen er at sikre børns rettigheder fra de ligger i moderens mave til de er unge og klar til at stå på egne ben.

Alle børn fødes med den samme ret til tryghed, sundhed og omsorg. Men de fødes under vidt forskellige vilkår. Et spædbarn i Burkina Faso møder andre udfordringer end en nyfødt i Peru. Og en skolepige i Filippinerne har andre udfordringer end en elev i Mali. Derfor tager vi altid udgangspunkt i børnenes behov i det enkelte lokalområde, så vi sikrer, at projekterne er målrettet de udfordringer, som børnene møder, der hvor de bor.

Vores arbejde bygger på et dybt kendskab til de områder, vi arbejder i og et tæt samarbejde med de børn og familier, der bor der. Vi ved, at det er nødvendigt at skabe forandringer i hele lokalsamfundet og på nationalt plan, hvis vi skal forbedre livet både for det enkelte sponsorbarn og de børn, der ikke har en sponsor. Derfor går dine sponsorbidrag til at skabe forbedringer, som gavner hele lokalsamfundet, og som på sigt gør samfundet i stand til at løfte sig ud af fattigdom.

Planen giver flere børn en tryg barndom

De første år i et barns liv er afgørende for barnets evne til at lære og udvikle sig resten af livet. Derfor vejleder vi kommende forældre allerede under graviditeten, så de kan give deres barn den bedste begyndelse på livet.

Sammen med lokale frivillige opretter vi gratis sundhedstilbud til gravide, hvor de kan blive undersøgt og få vejledning i kost og sundhedspleje. Vi sørger også for, at børnene får de undersøgelser og basale vaccinationer, som sikrer, at de udvikler sig og er sunde og raske.

Desuden opretter vi steder, hvor de små børn kan lege, lære og udvikle sig. Vi arbejder også for, at børnene får en fødselsattest, som er hele grundlaget for, at de kan få adgang til bedre sundhedsydelser, at de kan komme i skole og at de senere kan deltage aktivt i samfundet.

Vores plan får flere drenge og piger i skole

Jo længere tid børn og unge går i skole, jo lettere har de ved at få en indkomst, der er højere end forældrenes. På den måde kan være med til at skabe udvikling for fremtidige generationer.

Men fattigdom tvinger mange familier til at sætte børnene i arbejde eller gifte dem bort frem for at sende dem i skole. Vi kæmper for, at alle børn kommer i skole, og at de kan blive i skole. Det betyder blandt andet, at vi sørger for, at børnene har adgang til bøger og skriveredskaber, men også, at pigerne for eksempel har adgang til pigetoiletter, så de trygt kan gå i skole, når de får menstruation.

At børn føler sig trygge, er en forudsætning for, at de kan lære, derfor sikrer vi, at lærerne kender børns rettigheder og respekterer dem, så børnene kan lære uden at være i fare for eksempelvis vold og overgreb. Fordi det ofte er pigerne, der bliver taget ud af skolen først, er vi særligt opmærksomme på, at pigerne får legater, så de kan gennemføre deres skolegang. Jo længere tid en pige bliver i skolen, jo større indflydelse får hun på, hvornår hun skal have børn, hvor mange og med hvem. Når hun kan forsørge sig selv, kan hun også bestemme over sit eget liv.

VORES PLAN SKABER BEDRE FREMTIDSMULIGHEDER

Vi har en plan 9

Når børnene bliver ældre, arbejder vi for, at de unge selv kan skabe de forandringer i deres lokalsamfund, som der er brug for.

Vi styrker de unge, så de kan kæmpe for deres rettigheder og være med til at skabe ligestilling mellem piger og drenge. Og vi arbejder for at give unge adgang til seksualundervisning og prævention.

Vi samarbejder med lokale myndigheder og organisationer om at udvikle uddannelse og jobmuligheder for unge, herunder støtte til at starte egen virksomhed.

Planen virker – MEN IKKE UDEN DIG

Vores plan bygger på vores dybe kendskab til de områder, vi arbejder i, og vores erfaringer med udviklingsarbejde gennem de seneste 80 år. Men planen virker ikke uden dig.

Bliv sponsor for et barn i dag.

Lars Ranthe: ”At blive ambassadør var en no brainer”

Stop Corona

Støt med en skoleuniform