Vi har en plan

Vi har en plan.

En plan, der giver verdens mest udsatte børn og unge en bedre fremtid. En plan, der sikrer børn og unge et liv, hvor fattigdom, sult eller mangel på vand ikke er en del af deres virkelighed, men hvor de i stedet kan gå i skole, få en uddannelse og et arbejde, så de kan forsørge sig selv og deres familier.

Vores plan går også ud på, at børn og unge i verdens fattigste lande får lige muligheder uanset køn. Og hvor de i fællesskab med andre unge kan give deres bidrag til demokrati, udvikling og løsninger i  kampen mod klimakrisen.

Vores plan virker. Men ikke uden dig.

Med din støtte sikrer vi, at flere børn får mulighed for at udvikle sig trygt og sikkert, og at de kommer i skole og siden får en uddannelse og bedre mulighed for at få et arbejde.

Alene det seneste år har 213.014 børn og unge fået bedre adgang til skolegang og uddannelse. Det kan kun lade sig gøre på grund af vores sponsorer.

Hvad er planen?

På grund af vores langvarige, lokale tilstedeværelse, har vi et dybt kendskab til de områder, vi arbejder i. Det betyder også, at vi har et tæt samarbejde med både børnene og deres familier. Vi ved, at det er nødvendigt at skabe forandringer i hele lokalsamfundet og på nationalt plan, hvis vi skal forbedre livet både for det enkelte sponsorbarn og de børn, der ikke har en sponsor. Derfor går dine sponsorbidrag til at skabe forbedringer, som gavner hele lokalsamfundet, og som på sigt gør samfundet i stand til at løfte sig ud af fattigdom.

Alle børn fødes med den samme ret til tryghed, sundhed og omsorg. Men de fødes under vidt forskellige vilkår. Et spædbarn i Burkina Faso møder andre udfordringer end en nyfødt i Peru. Og en skolepige i Filippinerne har andre udfordringer end en elev i Mali. Derfor tager vi altid udgangspunkt i børnenes behov i det enkelte lokalområde, så vi sikrer, at projekterne er målrettet de udfordringer, som børnene møder, der hvor de bor.

Sådan skaber vi forandring

Vores plan skal sikre børns rettigheder fra de ligger i deres mors mave til de er unge og klar til at stå på egne ben. Læs mere om resultaterne af vores arbejde herunder.

Sundhedscenter for gravide og fødende redder liv

Nyt sundhedscenter i Cambodja redder liv og gør specielt en forskel for kvinder og børn – alt sammen takket være støtten fra blandt andet PlanBørnefondens sponsorer. Læs mere her.

Yoventine går kun i skole, fordi hun er sponsorbarn

Yoventine blev tvunget til at droppe ud af skolen, fordi hendes familie manglede penge. Men fordi hun er sponsorbarn, kom hun hurtigt tilbage i skolen igen. Læs hendes historie her.

Nu kan 11-årige Muta holde sig vågen i skolen

Muta bor langt væk fra skolen og har haft svært ved at følge med i timerne, fordi hun har brugt meget energi på at gå den lange vej til skole. Men med sponsorernes hjælp har både hun og hendes familie fået mere overskud i hverdagen. Læs historien her.

Rent vand til sponsorbørn i Togo

Med kombinationen af vores sponsorprogrammer og partnerskabet med Poul Due Jensens Fond ser vi stor forandring i sponsorbørnenes lokalområder i det centrale Togo, hvor 86 % af indbyggerne nu har adgang til rent vand. Læs mere her.