Børn rammes hårdt af COVID-19 – Her er tre årsager

Børns rettigheder til skolegang, tryghed, sikkerhed og lægehjælp er kernen i alt arbejde, vi udfører med støtte fra vores sponsorer. Selvom få børn smittes med COVID-19, så har pandemien store konsekvenser for børns udvikling og trivsel og sikkerhed.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien er gennemgribende i blandt andet Danmark og USA, men rammer endnu hårdere i verdens fattigste lande, hvor mange familier allerede nu har svært ved at få råd til et enkelt måltid mad om dagen.

Skolegang, der bliver afbrudt, øget risiko for vold og overgreb er bare nogle af de udfordringer, der rammer børn og særligt piger i nogle verdens skrøbeligste stater.

Her er tre grunde til, at børn rammes særligt hårdt af COVID-19:

 

1. Livsvigtig skolegang stopper

Over 850 millioner børn og unge – godt halvdelen af alle elever i hele verden – kan ikke komme i skole eller på universitetet som følge af COVID-19.

Uddannelse spiller en afgørende rolle i at udrydde fattigdom og skabe lighed – særligt i udviklingslande. Men når uddannelse afbrydes fra den ene dag til den anden, rammer det også de børn, der er afhængige af skolens madordning, som mange steder er kilden til børnenes eneste daglige måltid og ernæring.

Skolen er også en institution, der beskytter børn mod overgreb, børneægteskaber og udnyttelse som f.eks. børnearbejde.
Og når de økonomiske konsekvenser bliver hængende efter pandemien, er det usikkert, om børnene begynder i skole igen.

Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen

2. Pres på familier kan gå ud over børnene

10 procent af verdens befolkning lever for under to dollars om dagen (13,6 Kr.). Dødsfald i familien, udgifter til lægehjælp og arbejdsløshed som følge af COVID-19, presser mennesker ned i endnu dybere fattigdom.

Det lægger et ekstremt psykisk pres på familierne og børnene, hvis forældre ikke kan tage vare på dem. Det betyder, at forældre tvinges til at tage svære beslutninger på børnenes vegne, som kan skade dem.

Drenge kan blive tvunget ud i farligt og nedslidende børnearbejde for at bidrage til husholdingen, mens pigerne risikerer at blive gift bort, så familien ikke længere skal brødføde hende.

3. Børn bliver mere udsatte

COVID-19 lukker skoler og truer familiers levebrød og sammenhold.

For de fleste børn i verden er forældrene deres stærkeste støtte og beskytter. Når børn bliver gjort fortræd eller udnyttet, vil de fleste forældre kunne reagere. Men hvis de bliver syge eller omkommer som følge af COVID-19, kan bolværket forsvinde, og børnene stå sårbare tilbage.

Forskning viser, at stress som følge af fattigdom og sygdom øger risikoen for vold i hjemmene. Basale services, hvor familier normalt kan få støtte og børn behandling, lukker ned. Det kan f.eks være, at myndighederne ikke længere har mulighed for at komme på hjemmebesøg hos særligt udsatte familier.

Vi beskytter børns rettigheder hver dag

Vores trofaste sponsorer er grunden til, at vi hurtigt og effektivt kan støtte verdens mest udsatte børn og unge, når COVID-19 rammer. Vi er tilstede i landene og vores lokale kollegaer og samarbejdspartnere er i fuld gang.

Læs mere om vores indsats for at mindske spredning af COVID-19, så vi fortsat kan beskytte børns rettigheder og deres fremtid:

 

STØT KAMPEN MOD CORONA

  • MobilePay: Valgfrit beløb til 401636
  • Klik her og donér valgfrit beløb via online betaling.
  • SMS: Corona til 1245, så støtter du med 50 kr.
  • Bliv sponsor: Klik her, og bliv sponsor for et barn – så er din månedlige betaling også med til at bekæmpe corona nu.

Klik her og se, hvor langt din donation rækker.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform