Vi er med i kampen mod klimakrisen

De familier, der lider mest under klimakrisen, er dem, der bidrager mindst til klimaforandringerne. Takket være støtte fra vores sponsorer og partnere kan vi arbejde over hele verden for at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne i samarbejde med dem, der er hårdest ramt.

Fakta om klimaforandringer i udsatte lande

Sult-pandemi rammer pigerne

En perfekt kombination af konflikter, COVID-19, klimakriser og kostpriser på fødevarer, som stiger, har skabt den værste sultkatastrofe i årtier. Omkring 70 procent af dem, der sulter, er piger og kvinder.    

Sult rammer piger, drenge, kvinder og mænd forskelligt. Når der er mangel på mad, spiser pigerne ofte mindre, og de spiser til sidst. Og når familien sulter, skal pigerne i højere grad tage sig af deres yngre søskende og huslige pligter, så forældrene kan arbejde eller finde mad. Pigerne bliver derfor tvunget til at blive hjemme fra skole eller droppe ud.

En rapport fra Plan International viser, at familier over hele verden må give afkald på mad for at betale for sundhedspleje eller må prioritere at købe mad frem for at betale for pigernes skolegang.

Læs mere om rapporten ”World Hunger and its Impact on Girls”

Sult påvirker børns evne til at lære. Mali er et af de lande, hvor vi har uddelt mad i skolen, så børn som Aminata kan koncentrere sig og få den næring, de har behov for. Skolemaden er også med til at holde flere børn i skole, da det for nogle er det eneste tidspunkt af døgnet, hvor de får et ordentligt måltid.

Sådan arbejder vi med børn, unge og klima

Som sponsor hos PlanBørnefonden støtter du bl.a. vores arbejde for at udbrede klima- og miljøvenlige løsninger sammen med dem, der er hårdest ramt. Vi arbejder f.eks. med børn i Kenya, så de i en tidlig alder kan få bæredygtige vaner, der gavner naturen. Vi arbejder også med kvinder for at få flere i grønne jobs, f.eks. som biavler eller inden for landbruget.

Det sker f.eks. i Indonesien, hvor sponsorernes støtte gør en stor forskel for børn som Matica. I videoen herunder fortæller hun om de problemer, som klimaforandringerne skaber, og hun fortæller, hvilken forskel det har gjort for hende at være sponsorbarn.

Velkommen til Indonesien!Velkommen til Indonesien!

Klimaforandringerne går hårdest ud over pigerne

Piger er udsat hver eneste dag på grund af deres alder og køn. Klimaforandringer forværrer mange af de problemer, som piger og kvinder i forvejen kæmper med:

Uddannelse

I kriseperioder er piger ofte de første, der dropper ud af skolen for at hjælpe deres familier med at tjene penge, arbejde i hjemmet eller passe søskende. På den måde går de også glip af vigtig undervisning om klimaforandringer og om, hvordan de bedst håndterer konsekvenserne.

Børneægteskaber

Piger risikerer at blive gift bort, hvis familiens økonomiske situation er kritisk nok. Mange gange kan de økonomiske vanskeligheder hænge sammen med klimaforandringerne.

Vold og overgreb

Under og efter ekstreme vejrbegivenheder er der en øget risiko for, at piger bliver udsat for vold, seksuel udnyttelse eller menneskehandel. Risiciene øges, når pigerne samler mad, vand og brænde eller når de opholder sig i midlertidige krisecentre.

Sundhed

Ofte spiser pigerne sidst, og når klimaforandringerne påvirker madbeholdningen, betyder det, at pigerne får for lidt mad. Risikoen er, at flere piger bliver fejlernærede og tørster.

Sådan kæmper unge mod klimakrisen

Unge over hele verden er allerede i gang med at skabe forandring til gavn for klimaet og deres lokalmiljø. Herunder kan du se fire eksempler på, hvordan vi arbejder med unge for at finde klimaløsninger.

I Nairobi i Kenya indsamler frivillige unge skrald fra gaderne. Unge som Kevin laver plastikflasker om til kunst og hatte for at gøre andre unge og børn opmærksomme på udfordringerne med klimaforandringer og forurening.

Abdoulaye og andre unge i Burkina Faso har lært at dyrke afgrøder, der kan overleve i et tørkeramt klima med støtte fra Udenrigsministeriet. I Bale-provinsen har unge lavet en ny biogødning, der har øget udbyttet af kornhøsten med 50 procent fra 2019-2021.

Der er få kvinder i elektrikerfaget i Benin, men masser af jobs at få. Med støtte fra Mica Fonden, Danske Commodities og Kemp & Lauritzen giver PlanBørnefonden fire erhvervsuddannelser i Benin mulighed for at oprette en ny linje, hvor unge, især kvinder, kan uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.

I Kisumu i Kenya planter skolebørn træer to gange om året. Ekstrem tørke i området gør træerne ekstra vigtige – de giver både skygge og frugt til børnene, der samtidig får undervisning i klimaforandringer.

Vand til de mest udsatte i samarbejde med Poul Due Jensens Fond

Djassima Akate fra landsbyen Bouré i det centrale Togo er præsident for byens vandkomite. Hun sørger for, at borgerne får lige adgang til byens automatiske vandhane også kaldet Tap-stand, der er placeret midt i byen. Det er også hendes ansvar at holde vandhanen i god stand og sikre god hygiejne.

Vandhanen blev opstillet i Bouré i 2019 med støtte fra Poul Due Jensens Fond, og det har haft en mærkbar effekt på sundheden i landsbyen, fortæller Djassima:

”Før skulle vi hente en stor del af vandet i floden. Floden ligger tre timers gang fra landsbyen. Flodvandet er beskidt og mange fik ondt i maven og opkast. Nu bliver færre syge og i stedet for at bruge en hel dag på at gå ned til floden, kan vi bruge tid på andre opgaver,” fortæller Djassima.

Poul Due Jensens Fond støtter flere af vores indsatser for at skaffe rent vand, bl.a. også i Etiopien.

Læs mere om samarbejdet her

Djassima har ligesom resten af landsbyen Bouré fået bedre adgang til vand, efter vi opstillede vandhanen i byen i 2019. Hver husholdning henter ca. 75 liter vand om dagen, som skal bruges til at drikke, lave mad, tøj- og opvask, håndvask og badning. Til sammenligning bruger en dansker i gennemsnit 106 liter vand om dagen – per person.

Vil du støtte børn og unge i kampen mod klimaforandringerne? Bliv sponsor