Vi skaber modstandsdygtige lokalsamfund

Målet for alt vores arbejde er, at vi en dag kan trække os ud af et område eller land, og at lokalbefolkningen selv kan drive projekterne og indsatserne videre.

Vi samarbejder med sponsorbørnene, deres familier og lokale myndigheder for at skabe bæredygtige løsninger og udvikling, så lokalbefolkningen og lokale myndigheder selv kan løfte opgaverne, når vi ikke længere er til stede.

Vi sørger for at prioritere vores indsatser de steder, hvor behovet er størst og hver gang, vi begynder at arbejde i et område, har vi en plan for, hvad der skal til for, at vi en dag kan rykke ud af området igen. Vi trækker os løbende ud af de områder, hvor lokalbefolkningen har fået den nødvendige støtte til selv at kunne fortsætte den positive udvikling.

Et eksempel på det er Kap Verde. Da vi begyndte vores arbejde i den vestafrikanske ø-gruppe i 1989, var befolkningen ramt af hungersnød. De fik støtte til at kunne igangsætte initiativer, som har ændret situationen i landet, og i dag har landet status som mellemindkomstland.

Kap Verde

  • I 2000 døde 38 ud af 1.000 børn under 5 år i Kap Verde. Da vi stoppede vores arbejde i 2018, var det tal faldet til knap 16 ud af 1.000 børn. Det seneste tal lyder på, at 14 ud af 1.000 børn dør før deres 5 års fødselsdag.
  • I 2000 havde 79 procent af befolkningen adgang til basale vandtjenester som håndvask i hjemmet. I 2018 havde 87 procent af befolkningen adgang til vand.
  • I 2000 var den forventede levealder i Kap Verde knap 69 år. I 2018 var den steget til knap 73.
  • I 2000 var næsten 10 procent af alle piger i alderen 15 til 19 år mødre. I 2018 var det tal faldet til omkring 7 procent.

Læs mere om udfasningen af vores arbejde i Kap Verde

Et andet sted, hvor sponsorerne har gjort en kæmpe forskel, er i det nordlige Thailand. I løbet af de seneste 15 år har vi uddelt skolematerialer og dermed givet flere børn mulighed for at gå i skole, vi har undervist børn, unge, forældre og lokale ledere i børnerettigheder, og så har vi opstillet vandtanke til gavn for familier, der har dårlig adgang til vand. Forandringerne betyder, at vi nu kan udfase sponsorordningen i området.

I videoen kan du se, hvilke forandringer vores sponsorer har været med til at skabe for børnene og deres familier.

Det har du været med til at skabe som sponsorDet har du været med til at skabe som sponsor

Modstandsdygtige samfund før og efter katastrofen

Eftersom vi er til stede i lokalområderne og har været det gennem mange år, er vi de første til at rykke ud med livreddende nødhjælp, hvis der opstår konflikt, krig, hungersnød eller en naturkatastrofe på grund af eksempelvis klimaforandringer i de områder, hvor sponsorbørnene bor.

Læs mere om vores arbejde i krisesituationer

Ud over at sikre humanitær bistand i krisesituationer, arbejder vi for, at lokalsamfundet kan klare sig, hvis katastrofen rammer igen. Det gør vi gennem samarbejde med lokalsamfundet og lokale myndigheder i nogle af de mest udsatte lande i verden.
Efter tsunamien, der ramte Thailand i 2004, har vi arbejdet for at lave en redningsplan i tilfælde af, at det ville ske igen. I Bangladesh arbejder vi i nogle af de mest udsatte områder for at give jordskælvstræning, og sammen med de lokale udpeger vi sikre bygninger, som man kan søge til, hvis jordskælvet rammer.

Lokale unge som Sohagi fra Bangladesh er med til at sikre deres hjem mod fremtidige katastrofer.

Oversvømmelse er også et stort problem i slumområderne i Bangladesh’ hovedstad, Dhaka. 21-årige Sohagi  bor sammen med omkring 3000 mennesker i Malek Member-slummen, der er omringet af en menneskeskabt, forurenet sø, som bliver oversvømmet med det forurenede vand, når monsunen sætter ind.

Sohagi har længe været involveret i en række projekter organiseret af vores kolleger i Bangladesh. Hun er blandt andet med i en ungegruppe, som arbejder for at råbe myndighederne op, så de prioriterer at gøre forholdene bedre i slummen.

Det og meget mere kan vi gøre, fordi tusindvis af danskere støtter os hver måned.

Vil du også støtte udsatte samfund over hele verden?