Vi kæmper for pigers rettigheder #GirlsGetEqual

Plan Internationals globale kampagne Girls Get Equal sætter fokus på piger og kvinders ret til at have indflydelse på deres eget liv. Det er en kampagne, der vil sikre lige rettigheder for alle, uanset køn.

Overalt i verden krænkes pigers rettigheder. De bliver giftet væk, mens de endnu er børn, de bliver taget ud af skolen for at arbejde, og de bliver udsat for overgreb.

Girls Get Equal giver piger verden over en fælles stemme.  Vi arbejder for, at alle piger og kvinder får retten til at bestemme over deres eget liv og over egen krop. Vi kæmper for en verden uden diskrimination, chikane og vold, og for en verden, hvor alle kan være den, de har lyst til at være.

Vidste du, at:

  • For hvert ekstra år, en pige bliver i skolen, kan hendes fremtidige indkomst stige med 11% (Verdensbanken).
  • Et barn, der er født af en mor, der kan læse, har 50% større sandsynlighed for at overleve og blive mere end fem år (UNICEF).
  • 18% af regeringers ministerpositioner overalt i verden er besat af kvinder (UN WOMEN).
  • I 2018 var der kun 17 kvindelige statschefer eller premierministre i 149 lande (World Economic Forum).
  • Globalt mangler 130 millioner piger i skolen (UNESCO og Verdensbanken)

Stop Corona

Støt med en skoleuniform